Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2049

V Ga 9/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak (spr.), SSR del. Paweł Ptak Protokolant: Renata Stanirowska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Gminie N. o zapłatę na skutek apelacji powódki M. M. i pozwanej Gminy N. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

V Ga 9/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

sygn. akt V Ga 9/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2016r. Sąd Rejonowy w Częstochowie w sprawie VIII GC 937/14 zasądził od pozwanego Gminy N. na rzecz powódki M. M. kwotę 10.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się wyroku, w pozostałej części powództwo oddala oraz orzekł o kosztach procesu i kosztach sądowych. W uza
Czytaj więcej»

V Ga 12/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 12/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna (spr.) Sędziowie: SO Andrzej Znak SR del. Iwona Łyszczarz Protokolant : Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o ustanowienie kuratora na skutek apelacji w
Czytaj więcej»

V Ga 17/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 17/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę na skutek apelacji powoda K. P. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 listopada 2015 roku sygn. akt VIII GC 673/15 oddala a
Czytaj więcej»

V Ga 35/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: O ile na uprawnionym do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia spoczywa - na podstawie art. 6 k.c. - obowiązek wykazania faktu wystąpienia szkody oraz jej wysokości, o tyle na ubezpieczycielu - zgodnie z tym samym przepisem - spoczywa ciężar wykazania okoliczności wyłączających (np. że ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie) lub (...)
Sygn. akt V Ga 35/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z 16 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Częstochowie: zasądził od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda D. D. kwotę 13.200,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 29 maja 2014r. (pkt 1 wyroku); zasądził do pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.078 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 2). Wydając taki wyrok Sąd Rejonowy przyjął, że strony łączyła umowa ubezpieczenia mienia, w tym maszyn i urządzeń potwierdzona polisą (...) Firma nr (...) z dnia 03 kwietnia 201
Czytaj więcej»

V Ga 37/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 37/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak (spr.), SSR del. Paweł Ptak Protokolant: Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelac
Czytaj więcej»

V Ga 37/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

sygn. akt VGa 37/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie oddalił powództwo powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. oraz zasądził koszty postępowania od powódki na rzecz pozwanej. Przedmiotowy wyrok został oparty o następujące ustalenia faktyczne i prawne. Pozwem z dnia 23 lutego 2015. powódka (...) spółka z o. o. z siedzibą w C. domagała się orzeczenia nakazem zapłaty, aby pozwana Towarzys
Czytaj więcej»

V Ga 41/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: „O zamiarze dłużnika zrzeczenia się określonego zarzutu, dopuszczalnego na podstawie art. 513 § 1 k.c., można wnosić tylko wtedy, gdy zarzut ten był znany dłużnikowi lub gdy dłużnik powinien był liczyć się z jego powstaniem”.
Sygn. akt V Ga 41/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak Sędziowie: SSO Zofia Wolna, SSR del. Paweł Ptak (spr) Protokolant: Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w C. przeciwko R. B. o zapłatę na skutek apelacji powódki (...) Spółki Akcyjnej w C. od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»

V Ga 74/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 74/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak Sędziowie: SSO Zofia Wolna, SSR del. Ewa Nocuń-Balbus (spr.) Protokolant: Edyta Kubicka po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w M. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w M. od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

V Ga 96/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ga 96/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Protokolant: Renata Stanirowska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w C. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. od wyroku Sądu Rejonowego w Czę
Czytaj więcej»