Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2144

I C 310/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 310/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa W. P. (1) przeciwko R. P. i M. P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz każdego z pozwanych kwoty po 400 zł (czterysta złotych) tytułem częściowego
Czytaj więcej»

I C 324/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: rodzaje hipotek kaucyjnych i przepisy mające zastosowanie do każdej z hipotek, przedawnienie należności ubocznych objętych hipoteką
Sygn. akt I C 324/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. K. , A. K. , M. M. , M. F. , P. K. , B. K. i M. K. o zapłatę na skutek zarzutów pozwanych od nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 24 ma
Czytaj więcej»

I C 325/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2019-06-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu z odsetkami
Sygn. akt IC 325/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Ewelina Lamik po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko P. S. i G. W. o zapłatę 1. zasądza solidarnie od pozwanych P. S. i G. W. na rzecz powódki (...) S.A. w W. kwotę 129.463,44 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdz
Czytaj więcej»

I C 328/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do chwili zbycia spółdzielczego prawa do lokalu brak jest podstaw do przyjęcia, że powódka doznała szkody, a ewentualne obniżenie ceny ma charakter teoretyczny i jest czysto potencjalne, nie stanowi jednak realnie doznanej szkody, choćby hipotetycznej. Nie jest wymagana wiedza specjalna aby stwierdzić, iż nie jest możliwe ustalenie, że (...)
Sygn. akt I C 328/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: sekr. sąd. Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) Spółce z o.o. w P. oraz Spółdzielni (...) w C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanych; 3 przyzna
Czytaj więcej»

I C 328/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-09-17

Data publikacji: 2020-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki uznania wniosku o dotację za utwór w rozumieniu prawa autorskiego
Sygn. akt I C 328/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Anna Wywiał po rozpoznaniu w dnia 3 września 2019 roku w C. na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) z siedzibą w C. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki A. P. na rzecz (...) z siedzibą w C. kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn.
Czytaj więcej»

II K 100/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2021-03-22

Data publikacji: 2021-07-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 100/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSR del. Radosław Chodorowski Ławnicy: Piotr Stefański, Wiesław Kapczyński Protokolant: Agnieszka Rataj przy udziale Prokuratora Krystiana Kudeli po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9.10.2020r., 27.11.2020r., 25.01.2021r., 22.03.2021r. w C. sprawy: 1 P. G. (1) , syna B. i J. , ur. (...) w M. oskarżonego o to, że: I w dniu 31.05.2020 roku
Czytaj więcej»

II K 102/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-11-04

Data publikacji: 2021-01-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 102/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia SR del. Radosław Chodorowski Protokolant: Agnieszka Rataj przy udziale Prokuratora Przemysława Głąbiewskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 12.07.2019 r., 19.08.2019 r., 23.09.2019 r., 25.10.2019 r. w C. sprawy: 1 Ł. L. (1) , s. E. , ur. (...) , pesel (...) oskarżonego o to, że: I W dniu 26 grudnia 2018 r. w C. działając
Czytaj więcej»

II K 104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2022-08-26

trafność 100%

Sygn. akt II K 104/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia SO Dominik Bogacz Ławnicy: Barbara Gonera, Mirosław Gruk Protokolant: Katarzyna Kilan w obecności oskarżyciela publicznego: prokurator Małgorzaty Ziernickiej-Łubianki z Prokuratury Rejonowej w Myszkowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 sierpnia 2016 r., 19 września 2016 r., 26 października 2016 r. i 9 listopada 2016 r.
Czytaj więcej»

II K 108/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2020-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 108/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2019 r Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Jarosław Poch - ref Sędziowie SSR del Radosław Chodorowski Ławnicy Roman Kluba Regina Lis Paweł Cieślak Protokolant st. sekretarz Ewa Nowak w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. P. w C. Janusza Burczy po rozpoznaniu w dniach: 28.08., 15.10., 13.11., 13.12.2019 r sprawy F. P. (1) , urodzonego (...) w C. , syna R. i M. z dom
Czytaj więcej»

II K 114/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-11-20

Data publikacji: 2020-02-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 114/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Piotr Sikora Sędzia: SO Urszula Adamik Ławnicy: Ewa Ludzińska, Anna Sikorska, Ewa Kubiczek Protokolant: Edyta Wagner w obecności Katarzyny Sacharczuk Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2019 roku sprawy I. M. (1) z domu M. córki M. i H. z domu P. urodzonej (...) w Z. oska
Czytaj więcej»