Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1813

VII Ka 1010/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) Wystarczające dla przypisania odpowiedzialności oskarżonemu jest odwołanie się do treści art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych. Art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych mógł i może nadal stanowić samodzielne uzupełnienie normy blankietowej zawartej w art. 107 § 1 k.k.s. b) Zachowaniem wyczerpującym znamiona przestępstwa z art. 107 § 1 (...)
Sygn. akt VII Ka 1010/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myszkowie M. G. po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018r. sprawy M. W. s. P. i M. z d. K. , ur. (...) w W. oskarżonego o czyn z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks na skutek apelacji wniesionych przez
Czytaj więcej»

VII Ka 1010/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-01-16

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Odpowiedzialność karna za zniesławienie nie wchodzi w rachubę w sytuacji, w której podnoszony zarzut nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na reputację dotyczącego go podmiotu w opinii publicznej bądź też spowodować utraty „zawodowego" zaufania do niego. Narażenie na poniżenie pomówionego podmiotu w opinii publicznej oznacza sytuację, w (...)
Sygn. akt VII Ka 1010/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSR del. Karol Gondro Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019r. sprawy M. M. s. W. i G. ur. (...) w C. oskarżonego o czyny z art. 212 § 1 kk w zb. z art. 216 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego od wyroku Sądu Rejonowego w C
Czytaj więcej»

VII Ka 1011/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2019-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Określenie "ponownie" oznacza, iż dla przyjęcia recydywy z art. 64 § 2 k.k. konieczne jest uprzednie skazanie sprawcy z zastosowaniem art. 64 § 1 k.k. ale nie za jakiekolwiek przestępstwo, lecz albo za takie samo, jak aktualnie zarzucono (tożsamość jednostkowa), albo za przestępstwo należące do tej samej grupy przestępstw, które zostały (...)
Sygn. akt VII Ka 1011/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski Sędziowie: SSO Agnieszka Gałkowska SSO Aneta Łatanik (spr.) Protokolant: Justyna Szczap przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Mariusza Godlewskiego po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019r. sprawy J. S. syna H. i A. ur. (...) w S. oskarżonego z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2
Czytaj więcej»

VII Ka 1015/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2019-02-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Nieuwzględnienie wniosku oskarżonego o odroczenie rozprawy stanowiło w realiach niniejsze] sprawy istotne uchybienie, które doprowadziło do naruszenia prawa do obrony oskarżonego".
Sygn. akt VII Ka 1015/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski Protokolant: Justyna Szczap przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Zofii Zachariasz po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019r. sprawy J. S. syna J. i H. ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 178 a § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierciu
Czytaj więcej»

VII Ka 1016/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Z brzmienia art. 233§6k.k. wynika bowiem, że warunkiem odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia jest między innymi to, aby przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich uprawień, uprzedził o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie i odebrał przyrzeczenie od osoby składającej oświadczenie. Natomiast (...)
Sygn. akt VII Ka 1016/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. Północ w C. D. G. po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017r. sprawy G. K. s. R. i H. , ur. (...) w C. oskarżonego o czyny z art. 233 § 1 i 6 kk , art. 180a kk na skutek apelacji wniesionej przez oskar
Czytaj więcej»

VII Ka 1023/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podstawowa różnica pomiędzy znamionami przestępstw z art. 280 § 1 i 2 k.k. oraz z art. 281 k.k. sprowadza się do ustalenia, że kradzież dokonana przez sprawcę rozboju polega na zmuszeniu poprzez odpowiednie działania do natychmiastowego wydania rzeczy, natomiast przestępstwo kradzieży rozbójniczej z art. 281 k.k. charakteryzuje się podwójną (...)
Sygn. akt VII Ka 1023/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Kowalczyk Sędziowie: SSO Jerzy Pukas (spr.) SSR del. Monika Maciążek Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. - Północ w C. I. K. po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017r. sprawy A. F. s. K. / K. / i B. z d. F. , ur. (...) w C. oskarżonego z art. 280 § 1 kk ,
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar (...)
Sygn. akt VII Ka 1043/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku sprawy J. J. oskarżonego o czyny z art. 254a k.k. i inne na skutek apelacji wnies
Czytaj więcej»

VII Kz 108/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do dyspozycji z art. 618a § 1 i § 2 k.p.k., świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności procesowych w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów, które jedynie nie mogą być wyższe od kwoty stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i wskazanej (...)
Sygn. akt VIIKz 108/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Protokolant: st. sek. sądowy K. P. w sprawie przeciwko M. G. , synowi A. i J. , urodz. (...) w C. oskarżonemu o popełnienie przestępstw z art. 305 ust.1 ustawy z dnia 30.06.200or. prawo własności przemysłowej i in. po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez świadka na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lutego 20
Czytaj więcej»

VII Kz 119/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-12

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wbrew jednak twierdzeniu skarżącego, w przedmiotowej sprawie zasada słuszności nie zachodzi na etapie postępowania odwoławczego. Sąd Okręgowy słusznie wskazał, że oskarżycielka składając zażalenie na umorzenie postępowania winna liczyć się z kosztami procesu związanymi z tym postępowaniem. Prawo strony do złożenia zażalenia nie jest (...)
VII Kz 119/16 POSTANOWIENIE Dnia 12 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łatanik Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk przy udziale Zastępcy Prokuratora Rejonowego Michała Wolaka po rozpoznaniu w sprawie przeciwko P. S. oskarżonemu o przestępstwo z art. 284 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej na pkt 3 postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 21 kwie
Czytaj więcej»

VII Kz 154/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zaznaczenia wymaga, że nałożenie kary pieniężnej jest możliwe jedynie w przypadku gdy doszło do wezwania określonego podmiotu przez organ procesowy. Tymczasem w niniejszej sprawie o terminie rozprawy obrońca oskarżonego został jedynie zawiadomiony, tj. jego obecności nie uznano za obowiązkową. Wobec powyższego argumentacja Sądu Rejonowego (...)
Sygn. akt VII Kz 154/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Ewy Bednarek- Mękarskiej po rozpoznaniu w sprawie przeciwko M. D. s. A. i J. z d. C. , ur. (...) w S. oskarżonemu o popełnienie czynów: z art. 197 §2 k.k. w zw. z art.64 §2 k.k. oraz dwóch czynów z art. 157 §2 k.k. w zw. z art.64 §2 k.k.
Czytaj więcej»