Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
88

II Ko 54/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 1 mln zł. dla wnioskodawcy za niesłuszne skazanie i odbycie kary 1 roku pozbawienia wolności. Wnioskodawca w momencie tymczasowego aresztowania pełnił funkcję publiczna w randze Ministra .
Sygn. akt II Ko 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSO Marzanna Malinowska Sędziowie SSO Piotr Sikora SSR del. Marcin Buzdygan – spr. Protokolant Urszula Bachniak w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Romualda Basińskiego po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 roku, 11 września 2015 roku, 09 października 2015 roku, 21 października 2015 roku sprawy A. B. , syna M. i S. z d.
Czytaj więcej»

VI Ca 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 42/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Morejska (spr.) Sędzia: SSO Karol Kołodziejczyk Sędzia: SSO Halina Garus Protokolant: Ilona Idzikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2014r. w C. sprawy z powództwa K. Ż. przeciwko (...) S.A. Oddziałowi w C. o zapłatę na skutek apelacji powoda K. Ż. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

VII Ka 890/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązany podatnik ma zostać zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego czy karnego skarbowego, którego przedmiot wiąże się z niewykonaniem konkretnego zobowiązania, by można było zasadnie przyjąć, że termin przedawnienia został zawieszony. Takie zawiadomienie by było prawnie skuteczne i powodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia musi być skierowane do właściwej osoby.
Sygn. akt VII Ka 890/14 UZASADNIENIE B. S. został oskarżony o to, że pełniąc funkcję Dyrektora Zarządu Spółki z o.o. (...) z siedzibą w C. , ul. (...) i będąc osobą odpowiedzialną za zobowiązania podatkowe: podał nieprawdę w złożonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w C. w ustawowych terminach do dnia 25-go następnego miesiąca w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...) -7 za miesiące: X, XI, XII 2012 r., I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 2003 r. poprzez błędne ustalenie momentu odliczenia
Czytaj więcej»

VII Ka 418/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Jedynym organem uprawnionym do przesłuchania określonego w art. 185 a kpk jest sąd ,zaś za wykonaniem owej czynności stoi sędzia ,faktycznie prowadzący przesłuchanie na posiedzeniu".
Sygn. akt VII Ka 418/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Danuta Józefowska SR (del.) I. K. Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu dnia 7 lipca 2015 roku sprawy W. G. urodzonego (...) w P. , syna S. i I. oskarżonego o czyn z art. 199 § 2 k.k. i inne
Czytaj więcej»

VII Kz 253/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sama przy tym okoliczność, iż świadkowie przedłużyli swój pobyt w Polsce, niejako przy okazji otrzymania wezwania do stawiennictwa na rozprawie zajmując się również swoimi prywatnymi sprawami, z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej nie uzasadnia odmowy przyznania im zwrotu poniesionych wydatków związanych z podróżą do siedziby Sądu.
Sygn. akt VII Kz 253/15 POSTANOWIENIE Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. Łukasza Bocianowskiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ł. C. synowi J. i B. urodzonemu (...) oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne zażalenia wniesionego dnia 26 maja 2015 roku przez świadków M. B. (1) i E. B. na postanowienie Sądu
Czytaj więcej»

VII Kz 258/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zagrożenie surową karą nie stanowi samodzielnej przesłanki szczególnej stosowania środka zapobiegawczego.
Sygn. akt VII Kz 258/15 POSTANOWIENIE Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. Łukasza Bocianowskiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. K. synowi J. i M. urodzonemu (...) podejrzanemu o czyn z art. 263 § 2 k.k. i inne zażalenia wniesionego dnia 8 lipca 2015 roku przez obrońcę podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

VII Ka 418/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-14

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Jedynym organem uprawnionym, do przesłuchania określonego w art. 185 a kpk jest sąd ,zaś za wykonaniem owej czynności stoi sędzia ,faktycznie prowadzący przesłuchanie na posiedzeniu"
Sygn. akt VII Ka 418/15 UZASADNIENIE W. G. (1) został oskarżony o to, że w okresie od sierpnia 2010 roku do 12 października 2011 roku w S. działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wielokrotnie doprowadził małoletnią K. K. wykorzystując stosunek zależności do obcowania płciowego, poddania się innym czynnościom seksualnym poprzez dotykanie jej narządów ciała płciowych i wykonywania innych czynności seksualnych poprzez dotykanie jego narządów płciowych, tj. o czyn z art. 199 §
Czytaj więcej»

VII Ka 53/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2015-07-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietrafione jest przyjęte przez Sąd Rejonowy , w ramach ustalonego stanu faktycznego,założenie ,że pokrzywdzonemu nie przysługiwało prawo do wynagrodzenia od oskarżonego.(...) Powyższa uwaga dotyczy bowiem tzw. wynagrodzenia sensu stricto,czyli należności twórcy w relacjach z pracodawcą,zleceniodawcą lub przedsiębiorcą,który korzysta z wzoru użytkowego lub nabywa do niego prawo.W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z prawem do wynagrodzenia w rozumieniu sensu largo ,czyli prawem do uzyskania przez twórcę opłat licencyjnych od podmiotu,który korzysta z tego wzoru użytkowego.
Sygn. akt VII Ka 53/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Bogusław Zając Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu dnia 13 marca 2015 roku sprawy J. R. oskarżonego o czyn z art. 303 ust 2 ustawy Prawo własności przemysłowej na skutek apela
Czytaj więcej»

VI Ca 326/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 326/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2015r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Maria Ropelska Sędziowie SSO Andrzej Wesołek SSO Hanna Morejska ( spr ) Protokolant : Jadwiga Cichoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015r. sprawy z wniosku M. D. z udziałem F. D. , J. D. (1) , M. D. (1) , S. D. , J. I. , D. P. , M. P. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestniczki postępowania S. D. od postanowienia S
Czytaj więcej»

IV Pa 58/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 10 ustawy z 20.03.2009r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009.56.459 oraz art. 91a Prawo o ustroju sądów powszechnych, aby uniknąć nierównego traktowania sędziów w zakresie warunków wynagradzania, powinny być interpretowane przy ustalaniu stawek awansowych sędziów sądów powszechnych z uwzględnieniem art. 32 Konstytucji, art. 178 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 8 Konstytucji.
Sygn. akt IV Pa 58/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Przysucha (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Lidia Łataś SSO Rafał Łatanik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Jastrzębska-Ciura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 roku w Częstochowie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Sądowi Okręgowemu w C. o wynagrodzenie na skutek apelacji pozw
Czytaj więcej»