Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2043

VII Ka 692/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości, że w świetle definicji legalnej określonej w ustawie o systemie monitorowania kontrolowania jakości paliw charakter czynności „wprowadzenia do obrotu” nie ma charakteru jednorazowego.
Sygn. akt VII Ka 692/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata jarosz Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu Krzysztofa Droździoka po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017 roku sprawy D. P. s. D. i D. , ur. (...) w B. oskarżonego z art. 31 ust. 1 Ustawy z dn. 25.8.2006r. o systemie mo
Czytaj więcej»

VII Ka 690/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro nie istnieje możliwość pojednania się z wymiarem sprawiedliwości, nawet pojednanie się z osobą fizyczną, której wolność faktycznie zachowaniem spenalizowanym w art. 245 k.k. naruszono, nie prowadzi do możliwości zastosowania instytucji z art. 66 § 3 k.k. i warunkowego umorzenia postępowania o czyn z art. 245 k.k.
Sygn. akt VII Ka 690/14 UZASADNIENIE S. S. został oskarżony o to, że: I. w okresie od stycznia 2001 r. do 24 czerwca 2013 r. w miejscowości W. , ul. (...) , woj. (...) , w miejscowości zamieszkania, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną R. S. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w czasie których używał wobec niej słów wulgarnych i obelżywych, wyganiał z domu, zakłócał spoczynek nocny, groził pobiciem, pozbawieniem życia oraz zniszczeniem mienia, szarpał za
Czytaj więcej»

VII Ka 694/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-10-02

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) obowiązek naprawienia szkody orzeczony w ramach warunkowego umorzenia postępowania karnego ma inny charakter aniżeli na drodze postępowania cywilnego. Poza bowiem charakterem kompensacyjnym posiada on także charakter wychowawczy i prognostyczny. Sąd zasądzając zatem jakąś kwotę tytułem obowiązku naprawienia szkody w ramach warunkowego (...)
Sygn. akt VII Ka 694/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łatanik Protokolant: Dorota Chrząstek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie Jana Długosza po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018r. sprawy R. L. , s. A. i H. , ur. (...) w C. oskarżonego o czyn z art. 116 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na sk
Czytaj więcej»

VII Ka 719/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-08-29

Data publikacji: 2019-10-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Realizuje znamiona typu czynu zabronionego z art. 158 § 1 k.k. biorący udział w bójce lub pobiciu sprawca, który albo naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo naraża człowieka na nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 k.k. Znamię bezpośredniości niebezpieczeństwa należy odnosić (...)
Sygn. akt VII Ka 719/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie Mirosławy Kaczmarzyk po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku sprawy M. K. (2) urodz. (...) w C. syna M. i B. oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 k.k. na sk
Czytaj więcej»

VII Ka 751/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli bowiem w procesie poszlakowym, a z takim mamy do czynienia, nie zostaną dotrzymane określone standardy, nie można twierdzić, że oceny prowadzące do wydania orzeczenia skazującego pozostają pod ochroną art. 7 k.p.k., tj. iż w procesie tym nie doszło do przekroczenia granic sędziowskiej swobody ocen.
Sygn. akt VII Ka 751/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Danuta Józefowska SO Sławomir Brzózka Protokolant st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa Północ Dominiki Gąsiennicy po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017roku sprawy S. Z. urodz. (...) w C. syna S. i I.
Czytaj więcej»

VII Ka 770/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-02-04

Data publikacji: 2019-03-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane
Sygn. akt VII Ka 770/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Sędziowie: SSO Beata Jarosz SSO Agnieszka Radojewska (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Idzikowska - Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Myszkowie Joanny Szotowskiej-Siwek po rozpoznaniu w dniach, 3 grudnia 2018r., 4 lutego 2019r. sprawy P. P. (1) , s. J. i E. , ur. (...)
Czytaj więcej»

VII Ka 785/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...)orzeczenie względem oskarżonego nawiązki w trybie art. 46 § 2 k.k. służy kompensacie szkód i krzywd mających swe źródło w przestępstwie. Jej wysokość winna być miarkowana z uwzględnieniem rozmiaru szkód, ale szczególnie rozmiar krzywdy winien być oceniany przez pryzmat subiektywnych doznań ofiary przestępstwa, sposobu działania sprawcy, (...)
Sygn. akt VII Ka 785/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSR del. Karol Gondro (spr.) Protokolant: Justyna Szczap przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa Południe w Częstochowie Roberta Sztajnera po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018r. sprawy I. S. córki W. i H. ur. (...) w C. oskarżonej z art.207§1 kk w zw. z art.157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk na skutek
Czytaj więcej»

VII Ka 793/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-10-08

Data publikacji: 2019-11-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „z akt sprawy wynika, że J. W. został zobowiązany do opuszczenia miejsca zamieszkania na podstawie art. 11 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z postanowienia wynika, że nie wskazano ram czasowych tego nakazu za zatem nakaz opuszczenia mieszkania nie jest samodzielnym środkiem karnym. Wobec tego zachowanie (...)
Sygn. akt VII Ka 793/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie Katarzyny Kysiak po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019r. sprawy J. W. s. J. i S. , ur. (...) w K. oskarżonego z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk , art. 244 kk na skute
Czytaj więcej»

VII Ka 799/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-18

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Nie można twierdzić,iż pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a narażeniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia oraz nieumyślnym spowodowaniem jego śmierci , nie zachodzi związek przyczynowy pozwalający przyjąć winę oskarżonego. W sprawie tej pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a (...)
Sygn. akt VII Ka 799/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Aneta Łatanik SR (del.) A. J. Protokolant sekretarz sądowy Renata Kozieł w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 roku sprawy J. J. (1) ( J. ) oskarżonego o czyn z art. 220 § 1 k.k. i inne na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»

VII Kz 223/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-07-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: VII Kz 223/18 POSTANOWIENIE C. , dnia 6 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Jarosz Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie przeciwko Ł. B. synowi Z. i B. , urodz. (...) w P. , oskarżonemu o przestępstwo z art. 107 § 1 k.k.s. zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 13.03.2018r., sygn. akt II K 650/16 w przedmiocie umorze
Czytaj więcej»