Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2073

V Ga 159/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ga 159/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak Sędziowie: SSO Zofia Wolna, SSR del. Paweł Ptak (spr.) Protokolant: Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko Z. K. o zapłatę na skutek apelacji powoda (...) spółki z
Czytaj więcej»

V Ga 165/16

postanowienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 165/16 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak Sędziowie: SSO Zofia Wolna, SSR del. Paweł Ptak (spr.) Protokolant : Edyta Kubicka po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z wniosku Konsorcjum (...) Spółki Akcyjnej w W. z udziałem J. S. o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na skutek apelacji uczestnika J. S. od postanowienia Sądu
Czytaj więcej»

V Ga 192/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn.akt V Ga 192/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy w Częstochowie oddalił powództwo A. S. skierowane przeciwko X. w C. o zapłatę oraz orzekł o kosztach procesu . Wydając przedmiotowe rozstrzygniecie Sąd ustalił ,że między powódką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarza rodzinnego, a pozwanym X. z siedzibą w C. doszło do zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży , mocą której powódka stała się właścicielką laptopa (...) model NP. (...) = (...) nr
Czytaj więcej»

V Ga 242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ga 242/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. Ś. (1) przeciwko R. N. o zapłatę na skutek apelacji powoda M. Ś. (1) od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 września 2016 roku sygn. akt VIII GC 1648/15 zaskarżony wyrok uchyla i sprawę
Czytaj więcej»

V GC 17/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynności adwokata sprzeczne z zasadami profesjonalizmu nie uzasadniają przyznania mu, na podstawie art 29 ust 1 ustawy z 26.05.1982r. kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Sygn. akt VGC 17/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR del. Paweł Ptak Protokolant Renata Stanirowska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa R. C. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o zapłatę postanawia : 1/. umorzyć postępowanie w sprawie; 2/. oddalić wniosek pełnomocnika powoda ustanowionego z urzędu o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy
Czytaj więcej»

V Ga 197/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 197/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Halina Garus Sędziowie: SSO Agnieszka Polak (spr.) SSO Leszek Mazur Protokolant: Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowied
Czytaj więcej»

V Ga 197/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-07

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygn. akt Ga 197/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Częstochowie zasądził od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na rzecz powoda B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. kwotę 53.627,45 zł z ustawowymi odsetkami w wysokości 8% w stosunku rocznym od 1 stycznia 2016r. (pkt 1), w pozostałym zakresie powództwo oddalił (pkt 2), zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.299 zł tytułem zwr
Czytaj więcej»

V Ga 228/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ga 228/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak Sędziowie: SSO Zofia Wolna, SSR del. Paweł Ptak (spr.) Protokolant: Anna Mielczarek po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko P. Z. (1) o zapłatę na skutek apelacji powoda (...) Spółk
Czytaj więcej»

V Gz 49/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Gz 49/17 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie : SSO Andrzej Znak, SSR del. Paweł Ptak ( spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. B. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dni
Czytaj więcej»

V GCo 2/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Sygn. akt V GCo 2/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Andrzej Znak po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017r. w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku uprawnionego P. K. z udziałem małżonki obowiązanego L. Ż. o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika postanawia: oddalić wniosek. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 20 grudnia 2017r. uprawniony P. K. wniósł o nadaniu postano
Czytaj więcej»