Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
554

I C 435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynniki decydujące o wysokości zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej.
Sygn. akt I C 435/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. (1) , R. P. i M. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. (1) kwot
Czytaj więcej»

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 85)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki T. W. kwotę 60.000 zł (sześćdzie
Czytaj więcej»

VII Kz 583/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie niniejszej zastosowanie słusznie miało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.2015.1801) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku albowiem adwokat działał w sprawie w charakterze (...)
Sygn. akt VII Kz 583/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kozieł w sprawie przeciwko A. B. , s. S. i J. , ur. dnia (...) w B. oskarżonego o popełnienie przestępstw z art. 297 § 1 kk i in. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016r. zażalenia obrońcy oskarżonego na orzeczenie zawarte w pkt 5 wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 paźd
Czytaj więcej»

VI Ca 361/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 361/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Karol Kołodziejczyk Sędziowie SSO Agnieszka Polak SSO Leszek Mazur (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016r. sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. Oddziału w C. z udziałem M. M. (1) , H. M. , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta C. , Skarbu Państwa - Starosty (..
Czytaj więcej»

VI Ca 362/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 362/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Leszek Mazur Sędziowie SSO Jolanta Janas SSR del. Aneta Królak (spr.) Protokolant Jadwiga Cichoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2016 r. sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. Oddziału w C. z udziałem L. F. , S. F. (1) , M. G. , J. K. (1) , J. K. (2) , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta C. i E. S. o stwierdzen
Czytaj więcej»

VI Ca 518/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2016-09-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 518/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Henryka Szwyngel Sędzia: SSO Hanna Morejska Sędzia: SSO Janina Ignasiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa N. S. przeciwko Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę na skutek apelacji p
Czytaj więcej»

VI Ca 609/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 609/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Henryka Szwyngel (spr.) Sędzia: SSO Hanna Morejska Sędzia: SSO Agnieszka Polak Protokolant: Ilona Idzikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2016r. w Częstochowie sprawy z powództwa E. S. , K. S. przeciwko T. (...) w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego T. (...) w W. od wyroku Sądu Rejon
Czytaj więcej»

VI Ca 707/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie o nakazanie z mocy art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.) członkowie rodziny wspólnie zajmującej mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, opuszczenia mieszkania (...)
Sygn. akt VI Ca 707/16 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SO Agnieszka Polak Sędziowie SO Hanna Morejska (spr.) SO Janina Ignasiak Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2016r. sprawy z wniosku A. N. z udziałem J. N. o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania na skutek apelacji uczestnika J. N. od postano
Czytaj więcej»

V Ga 53/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 53/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak, SSR del. Małgorzata Grabowska (spr.) Protokolant: Renata Stanirowska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa G. G. przeciwko R. F. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego R. F. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 31 grud
Czytaj więcej»

VI Cz 1247/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-10-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 1247/16 POSTANOWIENIE Dnia 22 września 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Polak (spr.) Sędziowie: SSO Jolanta Janas SSO Janina Ignasiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2016r. sprawy z powództwa P. (...) we W. przeciwko M. S. o zapłatę na skutek zażalenia powoda P. (...) we W. od zarządzenia Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie z dnia 21 lipca 2016r. sygn.
Czytaj więcej»