Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1583

I C 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 26)15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Dorota Kozieł po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. T. przeciwko B. M. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda J. T. umowę darowizny z dnia 15 stycznia 2010 roku zawartą w Kancelarii Notarialnej prz
Czytaj więcej»

I C 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-08-18

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapłata zadośćuczynienia.
Sygn. akt I C 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej K. P. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki K.
Czytaj więcej»

I C 39/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 39/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Jacek Włodarczyk Protokolant : sekr. sądowy Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. I. (1) przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda K. I. (1) kwotę 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 35/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-10-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do katalogu dóbr osobistych nie moąna zaliczyć dobra w postaci prawa do harmonijnego i zgodnego z oczekiwaniami powoda rozwoju w ramach edukcji szkolnej.
Sygn. I C 35/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. D. (1) przeciwko Gminie Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa adw. P. L. kwotę 8856,00 zł (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) w tym 1656,00 zł (jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-08-10

Data publikacji: 2018-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR del. Dariusz Podyma Protokolant Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2017 r roku w Częstochowie na rozprawie z powództwa A. W. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. W. (1) 87.000 zł. (osiemdziesiąt siedem tysięcy złoty
Czytaj więcej»

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-12

Data publikacji: 2018-04-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Dorota Kozieł po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. U. (1) przeciwko pozwanemu P. B. (1) o ochronę praw autorskich i zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego P. B. (1) na rzecz powoda M. U. (1) kwotę 2.014,37 zł ( dwa tysiące czternaście
Czytaj więcej»

I C 57/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wyłączenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenie dóbr osobistych.
Sygn. akt I C 57/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: sekr. sąd. Agata Suchaniak po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w Myszkowie o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Częstochowie adw. K. H. kwotę 8 856 zł (osiem tysięcy os
Czytaj więcej»

I C 59/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-26

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 59/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko R. B. ( B. ) o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda M. W. na rzecz pozwanego R. B. kwotę 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 61/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 61/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Tomasz Morejski po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko M. O. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli powództwo oddala. Sygn. akt IC 61/13 UZASADNIENIE Powódka A. O. w pozwie z dnia 7 lutego 2013r. (data złożenia w
Czytaj więcej»

I C 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 74/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Jacek Włodarczyk Protokolant : Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 19 września 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa V. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Częstochowie o zapłatę 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża powódki V. K. kosztami procesu; 3.zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Ok
Czytaj więcej»