Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1029

VII Kz 550/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-01-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Błąd będzie bowiem nieusprawiedliwiony, jeśli zostanie wykazane, że sprawca przed podjęciem swojego zachowania miał możliwość zapoznania się z regulacją prawną, która będzie miała zastosowanie, miał możliwość poznania jej wykładni, udając się choćby do prawnika. Tym samym podejmując działalności oskarżony powinien śledzić przepisy prawa w (...)
Sygn. akt VII Kz 550/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale R. B. Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w sprawie przeciwko M. W. s. P. i M. , ur. (...) w W. oskarżonemu o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publiczne
Czytaj więcej»

VII Kz 556/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "najbardziej prawidłowe jest takie utrwalanie w protokole treści zrzeczenia się korzystania przez osobę ściganą z zasady specjalności, żeby wskazywała ona wprost na uzyskanie przez oświadczającego wszystkich niezbędnych pouczeń o konsekwencjach składanego oświadczenia i na dobrowolność jego składania oraz zawierała samo zrzeczenie się prawa, (...)
Sygn. akt VII Kz 556/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – SSO Aneta Łatanik Protokolant Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu J. S. w sprawie przeciwko J. H. oskarżonemu o czyn z art. 242 § 2 kk po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016r. zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie II K 111/16 w przedmio
Czytaj więcej»

VII Kz 583/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dziennikarzami są osoby pracujące intelektualnie nad tworzeniem materiałów prasowych a nie osoby zajmujące się technicznymi kwestiami związanymi z przygotowaniem materiałów prasowych do publikacji.
Sygn. akt VII Kz 583/14 POSTANOWIENIE Dnia 25 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Kamil Serwa w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w sprawie K. K. oskarżonego o czyny z art. 49 ustawy Prawo prasowe zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 1
Czytaj więcej»

VII Kz 681/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest rozpoznawany w takim samym trybie, jak wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu, to w tożsamy sposób powinien być również dekodowany wprost z ustawy zasadniczej tryb zaskarżenia zarządzenia w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku strony postępowania innej niż (...)
Sygn. akt VII Kz 681/14 POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Joanna Stefańczyk po rozpoznaniu w sprawie W. L. oskarżonego o czyn z art. 216 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela prywatnego M. B. na zarządzenie przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 17 października 2014 roku w
Czytaj więcej»

VII Kzw 63/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Tymczasem zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe).
Sygn. akt VII Kzw 63/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Brzózka Protokolant:st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Ewy Bednarek-Mękarskiej po rozpoznaniu w sprawie przeciwko B. L. s. (...) , ur. (...) w M. skazanego za przestępstwo z art.190 §1 k.k. zażalenia wniesionego dnia 20 stycznia 2017 r. przez skazanego na postanowienie Sądu
Czytaj więcej»

VII Kzw 163/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pogorszenie sytuacji życiowej skazanego i osób dla niego bliskich w tym członków rodziny jest naturalną, zwykłą konsekwencją wykonywania kary pozbawienia wolności. Nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której odbywanie kary pozbawienia wolności przez skazanego, które polega na izolacji poprzez pobyt w zakładzie karnym, pozostaje bez (...)
Sygn. akt VII Kzw 163/16 POSTANOWIENIE Dnia 6 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski Protokolant: Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Beaty Siudzińskiej - Dawid po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 maja 2016r. w sprawie T. P. (1) s. A. i M. , ur. (...) w C. skazanego za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochow
Czytaj więcej»

VII Kzw 195/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sądem właściwym do uchylenia lub zmiany postanowienia w trybie art. 24 k.k.w. jest zawsze sąd, który wydał uchylone lub zmienione postanowienie w pierwszej instancji.
Sygn. akt VII Kzw 195/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopad 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant : st. sekr. Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej: - - - po rozpoznaniu w sprawie przeciwko S. U. s. J. i E. zd. M. , urodz. (...) w C. skazanemu z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wniosku obrońcy skazanego z dnia 24 października 2016r. w przedmiocie uchylenia w trybie art. 24 § 1 k.k.
Czytaj więcej»

VII Kzw 212/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sumując – Sąd Okręgowy w niniejszym składzie stoi na stanowisku, że wyłożony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 lutego 2009 roku, sygn. I KZP 32/08, której nadano moc zasady prawnej, sposób obliczania rocznego okresu odroczenia, zgodnie z którym: Do łącznego okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, określonego w treści (...)
Sygn. akt VII Kzw 212/16 POSTANOWIENIE Dnia 31 maja 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant : Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej: Dariusz Bereza po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. G. ( G. ) c. S. i I. z domu W. , urodz. (...) w C. skazanej za czyn z art.286 §1 k.k. i in. zażalenia wniesionego przez skazaną w dniu 25 lutego 2016r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 23
Czytaj więcej»

VII Kzw 267/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach postępowania, którego przedmiotem jest zarządzenie wykonania kary na podstawie art. 75 § 2 k.k. w pierwszej kolejności należy ustalić, czy skazany w okresie próby dopuścił się rażącego naruszenia porządku prawnego, a następnie ocenić, czy mimo tego nie zachodzą podstawy do odstąpienia od zarządzenia wykonania kary, które w omawianym (...)
Sygn. akt VII Kzw 267/17 POSTANOWIENIE Dnia 6 lipca 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Aneta Łatanik Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Talar przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Bożeny Jurczyk – Jędrychy po rozpoznaniu w sprawie przeciwko D. K. skazanemu za przestępstwo z art. 191 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez skazanego i jego obrońcę na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 kwietnia 20
Czytaj więcej»

VII Kzw 272/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 19 Decyzji Ramowej Rady nr 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności - w celu wykonania tych wyroków w unii europejskiej (Dz.U.UE l z dnia 5 grudnia 2008 r.) organ włoskiego wymiaru (...)
Sygn. akt VII Kzw 272/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk przy udziale Prok. Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w sprawie A. D. syna K. i K. urodzonego (...) skazanego za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. zażalenia wniesionego dnia 11 maja 2015 roku przez prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 12
Czytaj więcej»