Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
52

VII Kz 536/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za ów okres pozbawienia wolności należy więc uznać okres zatrzymania przez stosowne organy władzy publicznej, jak również okres aresztowania osoby podlegającej wydaniu za granicą, czyli stosowanie środków, których charakter wiązał się z faktycznym uwięzieniem, trzymaniem w zamknięciu, rzeczywistym izolowaniem od świata zewnętrznego w stosownym do tego miejscu.
Sygn. akt VII Kz 536/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pukas Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Kamil Serwa w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Cezarego Flisa po rozpoznaniu w sprawie J. D. skazanego za czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne zażalenia obrońcy skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 16 maja 2014 roku wydane w spraw
Czytaj więcej»

VII Ka 556/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wszak w sytuacji, gdy płatnikiem jest osoba prawna, to źródeł odpowiedzialności z tytułu niewpłacania pobranego podatku poszukiwać należy w czynności prawnej związanej z wyznaczeniem, w trybie art. 31 ordynacji podatkowej, osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków płatniczych, zaś w przypadku braku wyznaczenia takowej osoby, ewentualnie sytuacji, gdy owa osoba nie posiada dostępu do środków pieniężnych płatnika, źródeł takowej odpowiedzialności poszukiwać należy w ramach procesu identyfikowania osoby lub osób kierujących płatnikiem, w tym kierujących działaniami gospodarczymi osoby prawnej. Uregulowania kodeksu spółek handlowych nakazują w tym aspekcie zwrócić uwagę na osobę prezesa zarządu spółki (por. wyrok SN z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 106), jak również ewentualnie innych członków zarządu spółki, którzy na gruncie przepisów prawa handlowego (art. 201 k.s.h. i następne) także obowiązani są do prowadzenia spraw spółki.
Sygn. akt VII Ka 556/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Sławomir Brzózka SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 roku sprawy M. H. ( H. ) oskarżonej o czyn z art. 77 § 3 k.k.s. i inne na skutek apelacji wniesionej przez oskarżoną od zaocznego wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

VII Ka 556/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wszak w sytuacji, gdy płatnikiem jest osoba prawna, to źródeł odpowiedzialności z tytułu niewpłacania pobranego podatku poszukiwać należy w czynności prawnej związanej z wyznaczeniem, w trybie art. 31 ordynacji podatkowej, osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków płatniczych, zaś w przypadku braku wyznaczenia takowej osoby, ewentualnie sytuacji, gdy owa osoba nie posiada dostępu do środków pieniężnych płatnika, źródeł takowej odpowiedzialności poszukiwać należy w ramach procesu identyfikowania osoby lub osób kierujących płatnikiem, w tym kierujących działaniami gospodarczymi osoby prawnej. Uregulowania kodeksu spółek handlowych nakazują w tym aspekcie zwrócić uwagę na osobę prezesa zarządu spółki (por. wyrok SN z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 106), jak również ewentualnie innych członków zarządu spółki, którzy na gruncie przepisów prawa handlowego (art. 201 k.s.h. i następne) także obowiązani są do prowadzenia spraw spółki.
Sygn. akt VII Ka 556/14 UZASADNIENIE M. H. została oskarżona o to, że będąc osobą odpowiedzialną za terminowe wpłacanie podatków w Centrum (...) Spółka z o.o. z/s w C. , działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności nie wpłacała w ustawowym terminie tj. do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na konto Drugiego Urzędu Skarbowego w C. pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych
Czytaj więcej»

VII Ka 690/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro nie istnieje możliwość pojednania się z wymiarem sprawiedliwości, nawet pojednanie się z osobą fizyczną, której wolność faktycznie zachowaniem spenalizowanym w art. 245 k.k. naruszono, nie prowadzi do możliwości zastosowania instytucji z art. 66 § 3 k.k. i warunkowego umorzenia postępowania o czyn z art. 245 k.k.
Sygn. akt VII Ka 690/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Beaty Siudzińskiej- Dawid po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 roku sprawy S. S. oskarżonego o czyny z art. 207 § 1 k.k. oraz art. 245 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Częstoch
Czytaj więcej»

VII Ka 690/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro nie istnieje możliwość pojednania się z wymiarem sprawiedliwości, nawet pojednanie się z osobą fizyczną, której wolność faktycznie zachowaniem spenalizowanym w art. 245 k.k. naruszono, nie prowadzi do możliwości zastosowania instytucji z art. 66 § 3 k.k. i warunkowego umorzenia postępowania o czyn z art. 245 k.k.
Sygn. akt VII Ka 690/14 UZASADNIENIE S. S. został oskarżony o to, że: I. w okresie od stycznia 2001 r. do 24 czerwca 2013 r. w miejscowości W. , ul. (...) , woj. (...) , w miejscowości zamieszkania, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną R. S. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w czasie których używał wobec niej słów wulgarnych i obelżywych, wyganiał z domu, zakłócał spoczynek nocny, groził pobiciem, pozbawieniem życia oraz zniszczeniem mienia, szarpał za
Czytaj więcej»

IV U 2252/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-03-11

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: art.190 ust.3 Konstytucji nie może być interpretowany jako zawieszający Konstytucję ( przy art.8 ). Niekonstytucyjność decyzji i jej ustawowej podstawy powstaje od daty jej wydania a nie orzeczenia TK.
Sygn. akt IV U 2252/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2013r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Ewelina Trojanowska po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2013 r. w Częstochowie sprawy K. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie IV Wydziału Pracy i U
Czytaj więcej»

IV U 1746/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2012-07-06

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa w szczególności art. 32, art. 92 ust. 1 w związku art. 7 oraz art.8 Konstytucji i nie wywołuje skutków w obrocie prawnym od daty jej wydania.
Sygn. akt IV U 1746/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2012r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Agnieszka Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2012 r. w Częstochowie sprawy E. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o emeryturę na skutek odwołania E. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 4 października 2011 r. Nr (...)
Czytaj więcej»

IV U 1820/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2012-07-27

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa w szczególności art. 32 i art. 92 ust. 1, Konstytucji w związku z art. 7, art. 8 Konstytucji i nie wywołuje skutków w obrocie prawnym od daty jej wydania.
Sygn. akt IV U 1820/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2012r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Agnieszka Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r. w Częstochowie sprawy M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do emerytury na skutek odwołania M. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 23 września 2011 r. N
Czytaj więcej»

IV U 1470/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Czy zasadzie godności ludzkiej dekodowanej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE), art. 1 Karty praw podstawowych ( dalej KPP ) w zw. z art. 6 TUE, wspólnych tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE ) nie sprzeciwia się preambuła ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z 23 stycznia 2009 (Dz. U. z 2009r. Nr 24, poz.145 ) zwana dalej Ustawą 2009, ustalająca odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa i naznaczających ich jako współuczestników bezprawia ? 2. Czy zasadzie rządów prawa, równości i niedyskryminacji, prawa do rzetelnego procesu i efektywnej kontroli sądowej oraz zasadzie proporcjonalności (art. 2 TUE, art.14 Europejskiej Konwencji Praw człowieka ( dalej EKPCz), art.4 ust.3, art.6 TUE w zw. z art.20-21 KPP, art. 6 EKPCz, art.47 KPP w zw. z art. 6 TUE) jako zasadom podstawowym Unii Europejskiej dekodowanym także z pozycji traktatów (TUE ), tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa TSUE nie sprzeciwia się art.15b w zw. z art.13a Ustawy 2009 nakazujący związanie sądu krajowego ustawodawczym wymiarem sprawiedliwości - winą zbiorową byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa jako podstawy ograniczenia ich praw emerytalnych, według zasad mniej korzystnych niż obowiązujący standard podstawowy w krajowym systemie ubezpieczeń? 3. Czy zasadzie godności ludzkiej, zasadzie rządów prawa, zasadzie proporcjonalności oraz zasadzie równości jako zasadom podstawowym UE (dekodowanym z art. 2 TUE, art. 1 KPP w zw. z art. 6 TUE, wspólnych tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa TSUE, art. 14 EKPCZ, art. 20-21 KPP w zw. z art.6 TUE ) nie sprzeciwia się art.15 b Ustawy 2009, wskazujący, iż to nie organ rentowy ma uzasadniać ograniczenie prawa emerytalnego, ale funkcjonariusz musi się samooskarżać, aby zachował prawa emerytalne, udowadniając, iż w przeszłości dopuścił się łamania prawa mimo przyjęcia ciągłości prawnej państwa? 4. Czy zasadzie równości i niedyskryminacji (art. 14 EKPCZ, art.20-21 KPP w zw. z art.6 ust.1 TUE) oraz zasadzie proporcjonalności nie sprzeciwia się art.15b Ustawy 2009 ustalający ograniczenie praw emerytalnych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa poprzez zastosowanie surowszych sankcji niż dla funkcjonariuszy służb skazanych za przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych? 5. Czy artykułowi 1 Protokołu Nr 1 z dnia 20 marca 1952 r. do EKPCZ (zwanego dalej „Protokołem nr 1”), art.17 KPP w zw. z art.6 ust.1 TUE nie sprzeciwia się art. 15b Ustawy 2009 nakazujący obniżenie świadczenia emerytalnego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwa, przy przyjęciu winy zbiorowej i zasad mniej korzystnych niż obowiązujący standard podstawowy w krajowym systemie ubezpieczeń?
sygn. akt IV U 1470/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w składzie następującym: SSO Marek Przysucha po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania R. P. (1) przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie od decyzji z dnia 10 grudnia 2009 roku o wysokość emerytury postanawia : W trybie art. 267 Traktatu o Funkcjonowa
Czytaj więcej»

IV U 1483/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-11-08

Data publikacji: 2014-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczony nie może ponosić odpowiedzialności z mocą wsteczną za zmianę wykładni prawa przez ZUS co do obowiązku opłacania składek i ich wysokości
Sygn. akt IV U 1483/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Anna Jasińska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. w Częstochowie sprawy P. B. (1) przy udziale zainteresowanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu
Czytaj więcej»