Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
76

VII Ka 1043/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobnie tegoż elementu.odpowiada również za kradzież.
Sygn. akt VII Ka 1043/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku sprawy J. J. oskarżonego o czyny z art. 254a k.k. i inne na skutek apelacji wnies
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobie tegoż elementu.odpowiada również za kradzież.
Sygn. akt VII Ka 1043/14 UZASADNIENIE J. J. (1) został oskarżony o to, że: I) w nocy z 30 na 31 października 2012r na trasie W. W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. zabrał w celu przywłaszczenia 115 metrów przewodu telekomunikacyjnego (...) wartości 1532, 85zł na szkodę (...) SA Oddział w K. czym spowodował zakłócenie działania linii telekomunikacyjnej , przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za u
Czytaj więcej»

VII Ka 53/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietrafione jest przyjęte przez Sąd Rejonowy , w ramach ustalonego stanu faktycznego,założenie ,że pokrzywdzonemu nie przysługiwało prawo do wynagrodzenia od oskarżonego.(...) Powyższa uwaga dotyczy bowiem tzw. wynagrodzenia sensu stricto,czyli należności twórcy w relacjach z pracodawcą,zleceniodawcą lub przedsiębiorcą,który korzysta z wzoru użytkowego lub nabywa do niego prawo.W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z prawem do wynagrodzenia w rozumieniu sensu largo ,czyli prawem do uzyskania przez twórcę opłat licencyjnych od podmiotu,który korzysta z tego wzoru użytkowego.
Sygn. akt VII Ka 53/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Bogusław Zając Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu dnia 13 marca 2015 roku sprawy J. R. oskarżonego o czyn z art. 303 ust 2 ustawy Prawo własności przemysłowej na skutek apela
Czytaj więcej»

VII Ka 53/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-03-17

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietrafione jest przyjęte przez Sąd Rejonowy , w ramach ustalonego stanu faktycznego,założenie ,że pokrzywdzonemu nie przysługiwało prawo do wynagrodzenia od oskarżonego.(...) Powyższa uwaga dotyczy bowiem tzw. wynagrodzenia sensu stricto,czyli należności twórcy w relacjach z pracodawcą,zleceniodawcą lub przedsiębiorcą,który korzysta z wzoru użytkowego lub nabywa do niego prawo.W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z prawem do wynagrodzenia w rozumieniu sensu largo ,czyli prawem do uzyskania przez twórcę opłat licencyjnych od podmiotu,który korzysta z tego wzoru użytkowego.
Sygn. akt VII Ka 53/15 UZASADNIENIE J. R. został oskarżony o to, że w okresie od września 2010 roku do grudnia 2010 roku, jako pełnomocnik Wytwórni (...) z/s Z. , woj. (...) , przy ulicy (...) , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej naruszył prawo twórcy projektu wynalazczego „palnika Wielopaliwowego typu 20-40 KW”, poprzez wprowadzenie w błąd właściciela odlewni (...) z/s L. odnośnie autorstwa zleconych do odlewu przedmiotowych palników, jak i również poprzez korzystanie z projektu wynalazczeg
Czytaj więcej»

VII Kz 21/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-03-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zażalenie podejrzanego na postanowienie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, w przypadku, gdy na jego podstawie podejrzany /oskarżony/ nigdy nie był i w przyszłości nie będzie mógł zostać pozbawiony wolności, z uwagi na brak gravamen jest środkiem odwoławczym niedopuszczalnym z mocy ustawy w rozumieniu art. 425§3 k.p.k. Zażalenie na takie postanowienie należy pozostawić bez rozpoznania stosownie do art. 429§1 k.p.k. w zw. z art. 430§1 k.p.k.
Sygn. akt VII Kz 21/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Sędziowie: SSO Rafał Olszewski SSO Bogusław Zając (spr.) Protokolant: Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Beaty Siudzińskiej- Dawid po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie W. L. podejrzanego o czyn z art. 280 §1 k.k. i inn. na skutek zażalenia podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

VII Ka 976/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-16

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy podkreśla, że przewaga zachowań rodzących po stronie pokrzywdzonej cierpienia psychiczne nie stoi na przeszkodzie włączeniu w ciąg czynności sprawczych przestępstwa znęcania się nawet pojedynczego zachowania, polegającego na zadawaniu cierpienia fizycznego. Zakwalifikowanie takiego działania jako odrębny czyn zabroniony uprawnione byłoby bowiem jedynie w przypadku uznania, że czynu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej, czy też naruszeniu czynności narządów ciała, oskarżony dopuścił się z motywacji nie mającej związku z zamiarem znęcania się nad pokrzywdzoną, co w realiach sprawy nie ma przecież miejsca.
Sygn. akt VII Ka 976/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pukas Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Bogusław Zając Protokolant Kamil Serwa w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 roku sprawy W. S. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 k.k. i inne na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od w
Czytaj więcej»

VII Ka 976/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy podkreśla, że przewaga zachowań rodzących po stronie pokrzywdzonej cierpienia psychiczne nie stoi na przeszkodzie włączeniu w ciąg czynności sprawczych przestępstwa znęcania się nawet pojedynczego zachowania, polegającego na zadawaniu cierpienia fizycznego. Zakwalifikowanie takiego działania jako odrębny czyn zabroniony uprawnione byłoby bowiem jedynie w przypadku uznania, że czynu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej, czy też naruszeniu czynności narządów ciała, oskarżony dopuścił się z motywacji nie mającej związku z zamiarem znęcania się nad pokrzywdzoną, co w realiach sprawy nie ma przecież miejsca.
Sygn. akt VII Ka 976/14 UZASADNIENIE W. S. został oskarżony o to, że w okresie od lipca 2008 r. do 24 września 2013 r. w M. woj. (...) , poprzez wszczynanie awantur, ubliżanie słowami wulgarnymi, popychanie, szarpanie, uderzanie rękami i kopanie nogami po różnych częściach ciała, znęcał się w sposób psychiczny i fizyczny nad swoją żoną J. S. , przy czym w dniu 23 września 2013 r. w ich wspólnym mieszkaniu, w następstwie użytej przemocy fizycznej spowodował u swojej żony J. S. obrażenia ciała w p
Czytaj więcej»

VII Ka 830/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Uprzednim warunkiem powstania obowiązku pobrania zaliczki przez płatnika jest powstanie samego przychodu dla podatnika. Skoro obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili wypłaty, bądź pozostawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia, to najwcześniej z tą chwilą aktualizuje się obowiązek poboru zaliczki. Natomiast określony w art. 38 u.p.d.o.f. termin wpłaty podatku, uchybienie któremu penalizuje art. 77 § 1 k.k.s., ma swój początek w miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, zatem pobranie zaliczki warunkuje rozpoczęcie jego biegu”. „Dla uznania, że występuje uporczywość na gruncie art. 57 § 1 k.k.s. konieczne jest me tylko wykazanie samej cykliczności zachowań podatnika, polegających na niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i jednorazowym, ale długotrwałym zaniechaniu przez niego uregulowania podatku płaconego jednorazowo, ale również wykazanie, że podatnik miał obiektywną możliwość uregulowania zobowiązań podatkowych i towarzyszył mu negatywny stosunek do ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku w terminie (element subiektywny)”.
Sygn. akt VII Ka 830/14 UZASADNIENIE L. R. została oskarżona o to, że: I. prowadząc do dnia 31.05.2013 r. działalność gospodarczą firmę Wytwórnia (...) w C. i będąc osobą odpowiedzialną za zobowiązania podatkowe działając w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności nie wpłaciła na konto Urzędu Skarbowego w L. a następnie na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. w ustawowym terminie do dnia 20 następnego miesiąca, pobranych ze świadczeń wypłacanych pracownikom zaliczek
Czytaj więcej»

VII Ka 830/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Uprzednim warunkiem powstania obowiązku pobrania zaliczki przez płatnika jest powstanie samego przychodu dla podatnika. Skoro obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili wypłaty, bądź pozostawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia, to najwcześniej z tą chwilą aktualizuje się obowiązek poboru zaliczki. Natomiast określony w art. 38 u.p.d.o.f. termin wpłaty podatku, uchybienie któremu penalizuje art. 77 § 1 k.k.s., ma swój początek w miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, zatem pobranie zaliczki warunkuje rozpoczęcie jego biegu”. „Dla uznania, że występuje uporczywość na gruncie art. 57 § 1 k.k.s. konieczne jest nie tylko wykazanie samej cykliczności zachowań podatnika, polegających na niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i jednorazowym, ale długotrwałym zaniechaniu przez niego uregulowania podatku płaconego jednorazowo, ale również wykazanie, że podatnik miał obiektywną możliwość uregulowania zobowiązań podatkowych i towarzyszył mu negatywny stosunek do ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku w terminie (element subiektywny)”.
Sygn. akt VII Ka 830/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pukas Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SR (del.) M. C. Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Stefana Rozmuszcza po rozpoznaniu dnia 25 listopada 2014 roku sprawy L. R. ( F. - R. ) oskarżonej o czyn z art. 77 § 2 k.k.s. i inne na skutek apelacji
Czytaj więcej»

VII Ka 799/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-18

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Nie można twierdzić,iż pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a narażeniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia oraz nieumyślnym spowodowaniem jego śmierci , nie zachodzi związek przyczynowy pozwalający przyjąć winę oskarżonego. W sprawie tej pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a spowodowanymi skutkami zachodzi bowiem powiązanie normatywne ,pozwalające przypisać mu oba skutki, czyli zarówno narażenia (art. 220 1 kk) jaki i spowodowanie (art. 155 kk) przestępczych skutków."
Sygn. akt VII Ka 799/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Aneta Łatanik SR (del.) A. J. Protokolant sekretarz sądowy Renata Kozieł w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 roku sprawy J. J. (1) ( J. ) oskarżonego o czyn z art. 220 § 1 k.k. i inne na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»