Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
924

V Ga 21/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 21/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. przeciwko (...) Spółce Jawnej w J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) Spółki Jawnej w J. od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 270/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Tomasz Morejski po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. (1) przeciwko A. K. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego A. K. do złożenia powodowi D. M. (1) ( M. ) za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie 14 (czternas
Czytaj więcej»

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reguły ustalania wysokości zadośćuczynienia
Sygn. akt IC 288/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Agata Suchaniak po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. L. kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości
Czytaj więcej»

I C 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa B. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powódki B. O. od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. tytułem zadośćuczynienia kwotę 143.615 zł (słownie stu czterdziestu trzech tys
Czytaj więcej»

I C 306/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności uwzględniane przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Sygn. akt I C 306/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w C. o zaniechanie naruszania i zapłatę 1 zakazuje pozwanej (...) Spółdzielni Mie
Czytaj więcej»

I C 309/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 309/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko ČESKA (...) z siedzibą P. w Republice Czeskiej o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego ČESKA (...) z siedzibą P. w Republice Czeskiej na rzecz powoda A. K. kwotę 4
Czytaj więcej»

I C 306/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki zadośćuczynienia
Sygn. akt I C 306/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Ż. S. ( S. ) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki Ż. S. k
Czytaj więcej»

I C 310/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 310/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa W. P. (1) przeciwko R. P. i M. P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz każdego z pozwanych kwoty po 400 zł (czterysta złotych) tytułem częściowego
Czytaj więcej»

I C 316/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-28

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 316/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: st. sekret. sąd. A. S. po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w K. o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie o ich uchylenie 1 oddala powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały nr 7/2014 Walnego Zgromadzen
Czytaj więcej»

I C 7/10

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 7/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. T. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę i rentę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody (...) na rzecz powoda P. T. kwotę 372.000,00 złote (trzysta siedemdziesiąt dwa
Czytaj więcej»