Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
243

VII Kz 317/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-07-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pod pojęciem "nowa ustawa jakim się posługuje przepis art. 2 a kw należy rozumieć nie tylko akt normatywny w postaci ustawy ,zgodnie z którą czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym stałby się wykroczeniem,lecz całą regulacją prawną".
Sygn. akt VIIKz 317/16 P O S T A N O W I E N I E Dnia 7 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Protokolant: Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. Bożeny Odulińskiej w sprawie przeciwko M. B. , synowi Z. i T. , urodz. (...) w K. skazanemu za popełnienie przestępstwa z art. 278§1k.k. w zw. z art. 12k.k. po rozpoznaniu zażalenia obrońcy skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia
Czytaj więcej»

I C 498/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności wymagające uwzględnienia przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przyznawanego na podstawie art. 445 par.1 kc.
Sygn. akt I C 498/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki H. K. kwotę 105 000 zł (sto pięć tysięcy zł
Czytaj więcej»

I C 261/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody spowodowane jego ruchem.
Sygn. akt I C 261/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę i rentę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki M. S. (1) kosztami procesu. Sygnatura akt I C 261/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 l
Czytaj więcej»

VI Ca 38/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W warunkach "zaoczności" na powodzie nie spoczywa ciężar udowodnienia roszczenia. Sąd w takim wypadku winien przyjąć za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych bez potrzeby ich udowadniania przez powoda (o ile - oczywiście - twierdzenia te nie budzą uzasadnionych wątpliwości oraz nie zostały przytoczone w celu obejścia prawa). Sąd winien jednocześnie ocenić, czy okoliczności te uzasadniają należycie żądania pozwu i czy uwzględnienie tych żądań nie narusza obowiązujących przepisów.
Sygn. akt VI Ca 38/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Henryka Szwyngel Sędzia: SSO Karol Kołodziejczyk (spr.) Sędzia: SSO Janina Ignasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko M. O. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Cz
Czytaj więcej»

I C 319/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-10

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki przyznawania odszkodowania przewidziane w art. 446 par. 3 kc
Sygn. akt IC 319)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2014 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa H. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki H. P. kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych
Czytaj więcej»

IV U 278/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-07-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przeliczenie kapitału początkowego
Sygn. akt IV U 278/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Rafał Łatanik Protokolant Karina Zbroińska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016r. w Częstochowie sprawy M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania M. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 7 stycznia 2016r.
Czytaj więcej»

VI Ca 361/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 361/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Karol Kołodziejczyk Sędziowie SSO Agnieszka Polak SSO Leszek Mazur (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016r. sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą w K. Oddziału w C. z udziałem M. M. (1) , H. M. , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta C. , Skarbu Państwa - Starosty (..
Czytaj więcej»

IV U 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zwiększenie kapitału początkowego o kwotę rekompensaty z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach
Sygn. akt IV U 249/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016r. w Częstochowie sprawy S. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania S. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 21 stycznia 2016r. Nr
Czytaj więcej»

IV U 320/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 320/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016r. w Częstochowie sprawy W. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do emerytury na skutek odwołania W. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 16 lutego 2016r. Nr (...) zmienia
Czytaj więcej»

IV U 80/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak możliwości ponownego ustalenia kapitału początkowego w przypadku odmiennej oceny złożonych dokumentów przez ZUS
Sygn. akt IV U 80/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016r. w Częstochowie sprawy E. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o ustalenie kapitału początkowego na skutek odwołania E. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 26 listopada 2
Czytaj więcej»