Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2099

I C 270/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Tomasz Morejski po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2013 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa D. M. (1) przeciwko A. K. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 zobowiązuje pozwanego A. K. do złożenia powodowi D. M. (1) ( M. ) za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie 14 (czternas
Czytaj więcej»

I C 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

1.Sygn. akt I C 274/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w S. przeciwko J. P. , J. B. , S. M. , T. P. (1) i T. P. (2) o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych J. P. , T. P. (2) , S. M. , T. P. (1)
Czytaj więcej»

I C 306/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności uwzględniane przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Sygn. akt I C 306/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w C. o zaniechanie naruszania i zapłatę 1 zakazuje pozwanej (...) Spółdzielni Mie
Czytaj więcej»

I C 292/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-07-09

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kryteria istotne w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej
Sygn. akt I C 292/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Tomasz Morejski po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda W. W. kwotę 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł
Czytaj więcej»

I C 71/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-10-01

Data publikacji: 2020-12-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek egzekucyjny, a przerwa biegu terminu przedawnienia
Sygn. akt I C 71/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Anna Wywiał po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda J. W. na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I C 255/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2018-06-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 255/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Karolina Żerdzińska – Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa- Dyrektorowi Aresztu Śledczego w C. , Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. , Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. , Dyrektorowi Aresztu
Czytaj więcej»

I C 259/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 259/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: P. : SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Wspólnocie Lokalowej przy Al. (...) w C. o uchylenie uchwał oddala powództwo. IC 259)13 U Z A Z S A D N I E N I E W pozwie złożonym w dniu 4 lipca 2013 r. powódka J. K.
Czytaj więcej»

I C 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakres odszkodowania w związku ze śmiercią rodzica.
Sygn. akt I C 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 roku Sąd Okręgowy w C. (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Nicińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 roku w C. (...) na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. tytułem za
Czytaj więcej»

I C 283/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2012-04-20

Data publikacji: 2022-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 283/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Agata Płaczkowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2021 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej we W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej we W. na rzecz powódki J. K. kwotę 29.283,32 CHF (dwadzieścia dziewięć tysięcy
Czytaj więcej»

I C 356/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
TREŚĆ WYROKU PO SPROSTOWANIU Sygn. akt IC 356)15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo Usługowego (...) , (...) Spółki Jawnej z siedzibą w K. przeciwko H. P. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej H. P. (1) na rzecz po
Czytaj więcej»