Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
67

VII Ka 830/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Uprzednim warunkiem powstania obowiązku pobrania zaliczki przez płatnika jest powstanie samego przychodu dla podatnika. Skoro obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili wypłaty, bądź pozostawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia, to najwcześniej z tą chwilą aktualizuje się obowiązek poboru zaliczki. Natomiast określony w art. 38 u.p.d.o.f. termin wpłaty podatku, uchybienie któremu penalizuje art. 77 § 1 k.k.s., ma swój początek w miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, zatem pobranie zaliczki warunkuje rozpoczęcie jego biegu”. „Dla uznania, że występuje uporczywość na gruncie art. 57 § 1 k.k.s. konieczne jest nie tylko wykazanie samej cykliczności zachowań podatnika, polegających na niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i jednorazowym, ale długotrwałym zaniechaniu przez niego uregulowania podatku płaconego jednorazowo, ale również wykazanie, że podatnik miał obiektywną możliwość uregulowania zobowiązań podatkowych i towarzyszył mu negatywny stosunek do ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku w terminie (element subiektywny)”.
Sygn. akt VII Ka 830/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pukas Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SR (del.) M. C. Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Stefana Rozmuszcza po rozpoznaniu dnia 25 listopada 2014 roku sprawy L. R. ( F. - R. ) oskarżonej o czyn z art. 77 § 2 k.k.s. i inne na skutek apelacji
Czytaj więcej»

VII Ka 830/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Uprzednim warunkiem powstania obowiązku pobrania zaliczki przez płatnika jest powstanie samego przychodu dla podatnika. Skoro obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili wypłaty, bądź pozostawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia, to najwcześniej z tą chwilą aktualizuje się obowiązek poboru zaliczki. Natomiast określony w art. 38 u.p.d.o.f. termin wpłaty podatku, uchybienie któremu penalizuje art. 77 § 1 k.k.s., ma swój początek w miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, zatem pobranie zaliczki warunkuje rozpoczęcie jego biegu”. „Dla uznania, że występuje uporczywość na gruncie art. 57 § 1 k.k.s. konieczne jest me tylko wykazanie samej cykliczności zachowań podatnika, polegających na niestosowaniu się do wymogu terminowego płacenia podatku, jak i jednorazowym, ale długotrwałym zaniechaniu przez niego uregulowania podatku płaconego jednorazowo, ale również wykazanie, że podatnik miał obiektywną możliwość uregulowania zobowiązań podatkowych i towarzyszył mu negatywny stosunek do ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku w terminie (element subiektywny)”.
Sygn. akt VII Ka 830/14 UZASADNIENIE L. R. została oskarżona o to, że: I. prowadząc do dnia 31.05.2013 r. działalność gospodarczą firmę Wytwórnia (...) w C. i będąc osobą odpowiedzialną za zobowiązania podatkowe działając w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności nie wpłaciła na konto Urzędu Skarbowego w L. a następnie na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. w ustawowym terminie do dnia 20 następnego miesiąca, pobranych ze świadczeń wypłacanych pracownikom zaliczek
Czytaj więcej»

VII Ka 799/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-18

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Nie można twierdzić,iż pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a narażeniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia oraz nieumyślnym spowodowaniem jego śmierci , nie zachodzi związek przyczynowy pozwalający przyjąć winę oskarżonego. W sprawie tej pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a spowodowanymi skutkami zachodzi bowiem powiązanie normatywne ,pozwalające przypisać mu oba skutki, czyli zarówno narażenia (art. 220 1 kk) jaki i spowodowanie (art. 155 kk) przestępczych skutków."
Sygn. akt VII Ka 799/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Aneta Łatanik SR (del.) A. J. Protokolant sekretarz sądowy Renata Kozieł w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 roku sprawy J. J. (1) ( J. ) oskarżonego o czyn z art. 220 § 1 k.k. i inne na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»

VII Ka 799/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Nie można twierdzić,iż pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a narażeniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia oraz nieumyślnym spowodowaniem jego śmierci , nie zachodzi związek przyczynowy pozwalający przyjąć winę oskarżonego. W sprawie tej pomiędzy zaniechaniami oskarżonego a spowodowanymi skutkami zachodzi bowiem powiązanie normatywne ,pozwalające przypisać mu oba skutki, czyli zarówno narażenia (art. 220 1 kk) jaki i spowodowanie (art. 155 kk) przestępczych skutków."
Sygn. akt VII Ka 799/14 UZASADNIENIE J. J. został oskarżony o to, że w dniu 3 września 2012 r. w C. , prowadząc działalność gospodarczą pod firmą (...) .U.H. (...) J. J. , ul. (...) , C. i będąc zobowiązanym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie dopełnił obowiązku: przeszkolenia zatrudnionego na stanowisku malarza-tynkarza T. B. (1) ze sposobów zastosowania środków ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości, zapewnienia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu wyko
Czytaj więcej»

VII Kz 681/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest rozpoznawany w takim samym trybie, jak wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu, to w tożsamy sposób powinien być również dekodowany wprost z ustawy zasadniczej tryb zaskarżenia zarządzenia w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku strony postępowania innej niż oskarżony o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.
Sygn. akt VII Kz 681/14 POSTANOWIENIE Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Joanna Stefańczyk po rozpoznaniu w sprawie W. L. oskarżonego o czyn z art. 216 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela prywatnego M. B. na zarządzenie przewodniczącej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 17 października 2014 roku w
Czytaj więcej»

IV U 515/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2014-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Czy art. 83 ust. 1 i 2 ,w zw. z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej SysUbSpołU -jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) interpretowany w ten sposób, iż stanowi podstawę kompetencyjną dla organu ZUS ustalania wysokości podstawy wymiaru składki ZUS na ubezpieczenie chorobowe (macierzyńskie) poprzez weryfikacje wysokości wynagrodzenia pracownika mimo istnienia ważnej i wykonanej umowy o pracę oraz pobranej od niej składki w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia umownego, nie narusza art. 2, art. 7, art. 10, art.32, art. 84, art.87, art.217 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. ( Dz. U. Nr 78, poz.483 )?
Sygn. akt IV U 515/14 C. , dnia 12 listopada 2014 roku. POSTANOWIENIE Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Przysucha po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 roku na posiedzeniu niejawnym spraw: - z odwołania G. S. (1) przeciwko Oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. w związku z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. z dnia 12 kwietnia 2013 roku, nr (...) o usta
Czytaj więcej»

IV U 1251/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-11-29

Data publikacji: 2014-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanawia w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. przedstawić Trybunałowi konstytucyjnemu pytanie uzupełniające do pytania z dnia 26 kwietnia 2013r. Czy art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. z 1964r. nr 43, poz. 296 ze zm.) (KPC) interpretowany w ten sposób, iż brakiem bezstronności sądu (sędziego) jest stosowanie prawa w tym konstytucji, jest zgodny z art. 2, art. 45, art. 178 ust. 1 Konstytucji?
sygn. akt P15/13 (IV U 1251/10) POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2013 roku. Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w składzie następującym: SSO Marek Przysucha po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2013 roku na posiedzeniu niejawnym spraw: -z odwołania (...) (...) (...) w C. przy udziale zainteresowanych : I. D. , A. D. , W. D. , M. D. oraz E. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. o ustalenie - z odwołania J. K. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

VII Kz 699/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zapoznanie się z odpisem postanowienia o przedstawieniu zarzutu prowadzi do udzielenia obrony w postępowaniu przygotowawczym
Sygn. akt VII Kz 699/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Jerzy Pukas SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w sprawie M. K. oskarżonego o czyn z art. 190 § 1 k.k. i inne zażalenia obrońcy adwokata M. M. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 21 listop
Czytaj więcej»

VII Kz 702/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-11

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sama bowiem niepoprawność podejrzanego, ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, to podstawy do orzeczenia wobec niego surowszej kary, a nie stosowania tymczasowego aresztowania. Odmienna interpretacja nosi znamiona prawotwórczej a na taką zgody instancji odwoławczej być nie może.
Sygn. akt VII Kz 702/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Jerzy Pukas SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w sprawie Ł. S. ( S. ) podejrzanego o czyn z art. 178a § 4 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. zażalenia podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Często
Czytaj więcej»

VII Ka 890/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-02

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązany podatnik ma zostać zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego czy karnego skarbowego, którego przedmiot wiąże się z niewykonaniem konkretnego zobowiązania, by można było zasadnie przyjąć, że termin przedawnienia został zawieszony. Takie zawiadomienie by było prawnie skuteczne i powodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia musi być skierowane do właściwej osoby.
Sygn. akt VII Ka 890/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SR (del.) P. C. Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Konrada Rogowskiego po rozpoznaniu dnia 2 grudnia 2014 roku sprawy B. S. ( S. ) oskarżonego o czyn z art. 56 § 1 k.k.s. na skutek apelacji wniesio
Czytaj więcej»