Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
720

I C 245/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasady ustalania odpowiedniego zadośćuczynienia w rozumieniu art. 445 par.1 kc.
Sygn. akt I C 245/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę oraz z powództwa T. T. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akc
Czytaj więcej»

I C 259/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 259/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: P. : SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko Wspólnocie Lokalowej przy Al. (...) w C. o uchylenie uchwał oddala powództwo. IC 259)13 U Z A Z S A D N I E N I E W pozwie złożonym w dniu 4 lipca 2013 r. powódka J. K.
Czytaj więcej»

I C 276/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-10-30

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zakres odszkodowania w związku ze śmiercią rodzica.
Sygn. akt I C 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2014 roku Sąd Okręgowy w C. (...) I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Nicińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 roku w C. (...) na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. K. tytułem za
Czytaj więcej»

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-22

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Reguły ustalania wysokości zadośćuczynienia
Sygn. akt IC 288/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Agata Suchaniak po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. L. kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości
Czytaj więcej»

I C 292/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-07-09

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kryteria istotne w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej
Sygn. akt I C 292/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Tomasz Morejski po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2013 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa W. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda W. W. kwotę 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł
Czytaj więcej»

I C 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa B. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powódki B. O. od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. tytułem zadośćuczynienia kwotę 143.615 zł (słownie stu czterdziestu trzech tys
Czytaj więcej»

I C 306/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki zadośćuczynienia
Sygn. akt I C 306/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Ż. S. ( S. ) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki Ż. S. k
Czytaj więcej»

I C 306/11

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Okoliczności uwzględniane przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Sygn. akt I C 306/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w C. o zaniechanie naruszania i zapłatę 1 zakazuje pozwanej (...) Spółdzielni Mie
Czytaj więcej»

I C 350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 350/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko J. J. (1) , G. Ż. , E. F. i Z. N. (1) o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. K. (1) na rzecz pozwanych J. J. (1) , G. Ż. , E.
Czytaj więcej»

I C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb.
Sygn. akt I C 411/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda J. W. kwotę 186 000 zł
Czytaj więcej»