Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1847

VII Ka 58/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-05-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: żadna norma prawna nie stoi bowiem na przeszkodzie zachowaniom organów ścigania, w ramach prowadzonego postępowania, które są korzystne (w procesowym znaczeniu) dla osób, wobec których działania te mają zastosowanie. Podobnie nic nie stoi na przeszkodzie tworzeniu dla takich osób sytuacji procesowej sprzyjającej ujawnianiu prawdziwych (...)
Sygn. akt VII Ka 58/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Aneta Łatanik SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Justyna Szczap w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Katarzyny Sacharczuk po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 roku sprawy A. Ś. (1) ( Ś. ) ur. (...) w C. syna J. i L. oskarżonego o czyny z art. 228 § 3 k.k. i inne R. G. (1) ( G. )
Czytaj więcej»

V Ga 5/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak, SSR del. Iwona Łyszczarz (spr.) Protokolant: Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. o zapłatę na
Czytaj więcej»

V Ga 8/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 8/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak, SSR del. Iwona Łyszczarz (spr.) Protokolant: Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

V Ga 9/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak (spr.), SSR del. Paweł Ptak Protokolant: Renata Stanirowska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Gminie N. o zapłatę na skutek apelacji powódki M. M. i pozwanej Gminy N. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

V Ga 11/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 11/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SO Andrzej Znak SR del. Iwona Łyszczarz (spr.) Protokolant : Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z wniosku M. L. z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialności w Z. o zobowiązanie na skutek apelacji uczestnika postępowania (...) Spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»

V Ga 12/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 12/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna (spr.) Sędziowie: SO Andrzej Znak SR del. Iwona Łyszczarz Protokolant : Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. o ustanowienie kuratora na skutek apelacji w
Czytaj więcej»

V Ga 17/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 17/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę na skutek apelacji powoda K. P. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 listopada 2015 roku sygn. akt VIII GC 673/15 oddala a
Czytaj więcej»

V Ga 21/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-01-20

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Ga 21/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Znak po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 roku w Częstochowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo B. przeciwko (...) w J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego (...) w J. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 pa
Czytaj więcej»

V Ga 35/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: O ile na uprawnionym do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia spoczywa - na podstawie art. 6 k.c. - obowiązek wykazania faktu wystąpienia szkody oraz jej wysokości, o tyle na ubezpieczycielu - zgodnie z tym samym przepisem - spoczywa ciężar wykazania okoliczności wyłączających (np. że ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie) lub (...)
Sygn. akt V Ga 35/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z 16 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Częstochowie: zasądził od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda D. D. kwotę 13.200,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 29 maja 2014r. (pkt 1 wyroku); zasądził do pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.078 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 2). Wydając taki wyrok Sąd Rejonowy przyjął, że strony łączyła umowa ubezpieczenia mienia, w tym maszyn i urządzeń potwierdzona polisą (...) Firma nr (...) z dnia 03 kwietnia 201
Czytaj więcej»

V Ga 37/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Sygn. akt V Ga 37/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Wolna Sędziowie: SSO Andrzej Znak (spr.), SSR del. Paweł Ptak Protokolant: Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelac
Czytaj więcej»