Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
84

VII Ka 53/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2015-07-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietrafione jest przyjęte przez Sąd Rejonowy , w ramach ustalonego stanu faktycznego,założenie ,że pokrzywdzonemu nie przysługiwało prawo do wynagrodzenia od oskarżonego.(...) Powyższa uwaga dotyczy bowiem tzw. wynagrodzenia sensu stricto,czyli należności twórcy w relacjach z pracodawcą,zleceniodawcą lub przedsiębiorcą,który korzysta z wzoru użytkowego lub nabywa do niego prawo.W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z prawem do wynagrodzenia w rozumieniu sensu largo ,czyli prawem do uzyskania przez twórcę opłat licencyjnych od podmiotu,który korzysta z tego wzoru użytkowego.
Sygn. akt VII Ka 53/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Bogusław Zając Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu dnia 13 marca 2015 roku sprawy J. R. oskarżonego o czyn z art. 303 ust 2 ustawy Prawo własności przemysłowej na skutek apela
Czytaj więcej»

IV Pa 58/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Art. 10 ustawy z 20.03.2009r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009.56.459 oraz art. 91a Prawo o ustroju sądów powszechnych, aby uniknąć nierównego traktowania sędziów w zakresie warunków wynagradzania, powinny być interpretowane przy ustalaniu stawek awansowych sędziów sądów powszechnych z uwzględnieniem art. 32 Konstytucji, art. 178 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 8 Konstytucji.
Sygn. akt IV Pa 58/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Przysucha (sprawozdawca) Sędziowie: SSO Lidia Łataś SSO Rafał Łatanik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Jastrzębska-Ciura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 roku w Częstochowie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Sądowi Okręgowemu w C. o wynagrodzenie na skutek apelacji pozw
Czytaj więcej»

VI Ca 326/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2015-07-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 326/15 POSTANOWIENIE Dnia 9 lipca 2015r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Maria Ropelska Sędziowie SSO Andrzej Wesołek SSO Hanna Morejska ( spr ) Protokolant : Jadwiga Cichoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2015r. sprawy z wniosku M. D. z udziałem F. D. , J. D. (1) , M. D. (1) , S. D. , J. I. , D. P. , M. P. o zasiedzenie na skutek apelacji uczestniczki postępowania S. D. od postanowienia S
Czytaj więcej»

VI Ca 501/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 501/15 POSTANOWIENIE Dnia 7 lipca 2015r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Hanna Morejska (spr.) Sędziowie SSO Karol Kołodziejczyk SSO Halina Garus Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie/na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lipca 2015r. sprawy z wniosku A. W. z udziałem M. W. (1) o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestnika postępowania M. W. (1) od postanowieni
Czytaj więcej»

VII Kzw 272/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-28

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 19 Decyzji Ramowej Rady nr 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności - w celu wykonania tych wyroków w unii europejskiej (Dz.U.UE l z dnia 5 grudnia 2008 r.) organ włoskiego wymiaru sprawiedliwości, który wykonywał karę pozbawienia wolności orzeczoną względem skazanego przez polski sąd, miał również prawo zastosować do niej amnestię zarządzoną w Republice Włoskiej.
Sygn. akt VII Kzw 272/15 POSTANOWIENIE Dnia 28 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk przy udziale Prok. Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w sprawie A. D. syna K. i K. urodzonego (...) skazanego za przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. zażalenia wniesionego dnia 11 maja 2015 roku przez prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 12
Czytaj więcej»

VI Ca 1034/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2015-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 1034/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2015r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Morejska (spr.) Sędzia: SSO Karol Kołodziejczyk Sędzia: SSO Halina Garus Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziałowi Terenowemu w O. o zobowiązanie do złożenia oś
Czytaj więcej»

II K 23/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-07-18

Data publikacji: 2015-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II K 23/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ C. , dnia 18 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jarosław Poch Protokolant: Aneta Wręczycka w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku, 28 maja 2013 roku, 25 czerwca 2013 roku, 24 września 2013 roku, 12 listopada 2013 roku, 14 stycznia 2014 roku i 26 marca 2014 roku, 22 kwietnia 2014roku, 2 lipca 2014 roku , 16 lipc
Czytaj więcej»

IV U 170/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZUS nie ma kompetencji do zmiany kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenia na potrzeby ubezpieczeń społecznych w optyce art. 2, art. 7, art. 10 art. 87 w zw. z art. 8 Konstytucji RP
Sygn. akt IV U 170/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 26 listopada 2014 roku, nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 38 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. A i c oraz art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 , la, 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 1, 2, 4 i 11, art. 41 ust. 1 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz
Czytaj więcej»

IV U 170/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZUS nie ma kompetencji do zmiany kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenia na potrzeby ubezpieczeń społecznych w optyce art. art.2,art.7,art.10.art87 w zw. z art.8 Konstytucji RP
Sygn. akt IV U 170/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Ewelina Trojanowska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015r. w Częstochowie sprawy Centrum (...) z siedzibą w Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. przy udziale zainteresowanych: Ł. D. ; J. K. ; J. B. ; M. A. o podleganiu ubezpieczeniom społecznym na sk
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobie tegoż elementu.odpowiada również za kradzież.
Sygn. akt VII Ka 1043/14 UZASADNIENIE J. J. (1) został oskarżony o to, że: I) w nocy z 30 na 31 października 2012r na trasie W. W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. zabrał w celu przywłaszczenia 115 metrów przewodu telekomunikacyjnego (...) wartości 1532, 85zł na szkodę (...) SA Oddział w K. czym spowodował zakłócenie działania linii telekomunikacyjnej , przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za u
Czytaj więcej»