Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
606

I C 435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynniki decydujące o wysokości zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej.
Sygn. akt I C 435/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. (1) , R. P. i M. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. (1) kwot
Czytaj więcej»

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 85)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki T. W. kwotę 60.000 zł (sześćdzie
Czytaj więcej»

VII Kz 583/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie niniejszej zastosowanie słusznie miało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.2015.1801) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku albowiem adwokat działał w sprawie w charakterze (...)
Sygn. akt VII Kz 583/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kozieł w sprawie przeciwko A. B. , s. S. i J. , ur. dnia (...) w B. oskarżonego o popełnienie przestępstw z art. 297 § 1 kk i in. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016r. zażalenia obrońcy oskarżonego na orzeczenie zawarte w pkt 5 wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 paźd
Czytaj więcej»

IV U 794/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Praca spawacza uprawnia do wcześniejszej emerytury.
Sygn. akt IV U 794/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Karina Zbroińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016r. w Częstochowie sprawy K. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do emerytury na skutek odwołania K. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 10 maja 2016r. Nr (...) 1
Czytaj więcej»

IV U 850/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak podstaw do przyjęcia obejścia prawa w przypadku zawarcia umowy o pracę nienaruszającej art. 22 kp
Sygn. akt IV U 850/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Oliwia Rajewska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Częstochowie sprawy K. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. z udziałem zainteresowanego A. S. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na skutek odwołania K. W.
Czytaj więcej»

IV U 905/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podleganie przez małżonka ubezpieczeniu społecznemu z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka - pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
Sygn. akt IV U 905/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Łataś Protokolant: Anna Tomaś po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r. w Częstochowie sprawy K. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. z udziałem zainteresowanej I. S. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym, o ustalenie podstawy wymiaru składek na skutek odwołan
Czytaj więcej»

IV U 1038/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-07-04

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 1038/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2014r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Karina Zbroińska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2014r. w Częstochowie sprawy M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o świadczenie przedemerytalne na skutek odwołania M. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 5 kwietnia 2013r. N
Czytaj więcej»

IV U 1032/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wpływ wadliwej decyzji ustalającej warunki umorzenia należności na decyzję odmawiającą umorzenie należności z tytułu składek
Sygn. akt IV U 1032/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Oliwia Rajewska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2016 r. w Częstochowie sprawy K. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o umorzenie należności składkowych na skutek odwołania K. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 22 czer
Czytaj więcej»

IV U 1123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu uprawnionemu do renty rodzinnej i renty socjalnej przysługuje prawo do zbiegu świadczeń
Sygn. akt IV U 1123/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016r. w Częstochowie sprawy A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do renty rodzinnej, o rentę socjalną na skutek odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dn
Czytaj więcej»

IV U 1223/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV U 1223/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Karina Zbroińska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. w Częstochowie sprawy L. F. przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w C. o prawo do emerytury rolniczej na skutek odwołania L. F. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpiec
Czytaj więcej»