Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1986

I C 8/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-06-04

Data publikacji: 2019-01-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 8/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2018 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. R. i Z. S. przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o zapłatę 1) zasądza od pozwanego na rzecz powódki A. R. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 st
Czytaj więcej»

I C 7/10

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 7/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Andrzej Nowak Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa P. T. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę i rentę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody (...) na rzecz powoda P. T. kwotę 372.000,00 złote (trzysta siedemdziesiąt dwa
Czytaj więcej»

I C 404/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-10-31

Data publikacji: 2016-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Poręczenie wekslowe
Sygn. akt IC 404)13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2014 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Mateusz Kmieć po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko Z. G. i D. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych Z. G. i D. G. na rzecz powódki I. K. kwotę 2.815,65 zł (dwa tysiące osiemset piętnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy)
Czytaj więcej»

I C 410/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 410/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w W. przeciwko pozwanej A. Z. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powódki (...) spółki z o.o. w W. kwotę 76.000 zł ( siedemdziesiąt sześ
Czytaj więcej»

I C 408/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-26

Data publikacji: 2019-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 408/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2018 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko pozwanemu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego 5.417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) złotych z tytułu kosztów procesu;
Czytaj więcej»

I C 411/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanki przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb.
Sygn. akt I C 411/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powoda J. W. kwotę 186 000 zł
Czytaj więcej»

I C 415/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2017-09-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kara umowna
Sygn. akt IC 415/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w C. przeciwko (...) w C. o zapłatę 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powódki (...) Sp. z o.o. w C. na rzecz pozwanego (...) w C. kwotę 3.733,80 zł (trzy tysiące siedemset trz
Czytaj więcej»

I C 426/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2017-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Sygn. akt IC 426/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Lidia Dudek Protokolant: Magdalena Adamus po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa D. N. przeciwko pozwanej (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki D. N. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych )
Czytaj więcej»

I C 428/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-12-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt IC 428/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2018 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: sekretarz sądowy Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko S. A. o rozwiązanie umowy dożywocia ewentualnie o zamianę prawa dożywocia rentę 1 oddala powództwo w zakresie żądania głównego i żądania ewentualnego; 2 umarza p
Czytaj więcej»

I C 25/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-10-08

Data publikacji: 2016-09-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 25/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Tomasz Morejski po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa S. S. (1) ( S. ) przeciwko Skarbowi Państwa – Staroście Powiatu (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...) na rzecz powódki S. S. (1) kwotę 7 800
Czytaj więcej»