Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1884

VII Kz 198/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII Kz 198/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Zając Protokolant : st. sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie Pawła Andreckiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. W. s. H. i B. z domu B. urodz. (...) w K. oskarżonemu z art. 291 §1 k.k. i in. zażalenia wniesionego dnia 31 marca 2016r. przez oskarżyciela publiczne
Czytaj więcej»

VII Kz 214/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " sprawa nigdy nie nadawała się do postępowania w stosunku do nieobecnych. Postępowanie przygotowawcze dotknięte jest zatem oczywistą i nieusuwalną przez Sąd Rejonowy wadą w postaci braku prze przesłuchania D. P. w charakterze podejrzanego".
Sygn. akt VII Kz 214/19 POSTANOWIENIE Dnia 30 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy Przewodniczący SSO Beata Jarosz Protokolant sek. sąd. Justyna Szczap przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa Południe w Częstochowie Bogusława Kromołowskiego w sprawie przeciwko D. P. oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 65 §1 i 3 k.k.s. zażalenia wniesionego przez Prokuratora w dniu 27.02.2019r. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia
Czytaj więcej»

VII Kz 133/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-03-22

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietezowane
Sygn. akt VII Kz 133/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 marca 2019r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – SSO Aneta Łatanik Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019r. w sprawie przeciwko S. M. obwinionemu o czyn z art. 143 kw zażalenia Komendanta Komisariatu Policji w O. na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie XVI W 112/19 w przedmiocie odmowy wszc
Czytaj więcej»

VII Kz 138/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należało więc rozważyć, czy zachodzi ta wyjątkowa sytuacja, o której mowa w art. 249 § 1 kpk, tj. konieczność zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa, przy czym trzeba zwrócić uwagę, że mowa jest o ciężkim przestępstwie, a nie jakimkolwiek przestępstwie. W doktrynie przyjmuje się rozumienie tego pojęcia w (...)
Sygn. akt VII Kz 138/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Sędziowie: SSO Sławomir Brzózka SSR del. Monika Maciążek – spr. Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Talar przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu G. T. po rozpoznaniu w sprawie D. A. s. J. i K. , ur. (...) oskarżonego z art. 207 § 1 k.k. i art. 197 § 1 k.k. i art. 197 § 2 k.k. i art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2
Czytaj więcej»

VII Kz 42/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Pojęcie "wprowadzenia do obrotu" substancji lub ich mieszaniny należy bowiem stanowczo oddzielić od pojęcia "obrotu' substancją lub ich mieszaniną, a tym samym za wprowadzenie do obrotu można uznać tylko pierwszy akt zaistnienia substancji lub ich mieszaniny w obrocie, a nie kolejne transakcje ową substancją lub ich mieszaniną."
Sygn. akt VII Kz 42/14 POSTANOWIENIE Dnia 6 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk w obecności oskarżyciela --- po rozpoznaniu w sprawie R. W. obwinionego o czyny z art. 43 ust 1 oraz art. 46 ust 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach zażalenia wniesionego przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia
Czytaj więcej»

VII Kz 168/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za zastosowaniem izolacyjnego środka przemawia wysoka społeczna szkodliwość czynów , co w połączeniu z naruszanym dobrem prawnym ,wielokrotną uprzednią karalnością uzasadnia przekonanie o surowości grożącej kary i jest przez to podstawą tymczasowego aresztowania.
Sygn. akt VII Kz 168/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bogusław Zając Protokolant : sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej: B. D. po rozpoznaniu w sprawie przeciwko R. D. ( D. ) s. J. i K. z domu W. urodz. (...) w B. podejrzanemu z art. . 158 § 1 k.k. , art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. przy zast. art. 64 § 1 k.k. zażalenia wniesi
Czytaj więcej»

VII Kz 43/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-02

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie jest skazaniem ( w rozumieniu art. 19 ustawy z 20.02.2015r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw) wyrok łączny z 28 lipca 2015 r.(...), albowiem kara łączna w nim wymierzona została orzeczona w trybie, o którym mowa w art. 568a §1 pkt. 2 k.p.k.. Przepis ten wyraźnie rozróżnia dwa tryby orzekania kary łącznej, tj. w (...)
Sygn. akt VII Kz 43/17 POSTANOWIENIE Dnia 2 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Sędziowie : SO Jerzy Pukas SR del. Monika Maciążek (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz – Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Pawła Andreckiego po rozpoznaniu w sprawie P. B. s. M. i R. z d. K. , ur. (...) w C. o wydanie wyroku łącznego na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2017 r. zażalenia wniesioneg
Czytaj więcej»

VII Kz 168/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Akt oskarżenia, jako skarga zasadnicza, nie tylko inicjuje postępowanie sądowe, ale także zakreśla jego ramy, co ściśle łączy się z problematyką tożsamości czynu zarzucanego i przypisanego sprawcy. Ram tych nie wyznacza jednak przyjęty w akcie oskarżenia opis czynu zarzucanego oskarżonemu, ani też wskazana tam kwalifikacja prawna. Granice (...)
Sygn. akt VII Kz 168/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Kowalczyk Protokolant: st. sek. sądowy Kamila Pawłowska po rozpoznaniu sprawy K. K. i Z. K. oskarżonym o przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. na skutek zażaleń wniesionych w dniu 20 lutego 2017 roku przez oskarżycielkę subsydiarną – K. P. oraz w dniu 21 lutego 2017 roku przez pełnomocnika oskarżycielki subsydiarnej na postanowienie Sądu R
Czytaj więcej»

VII Kz 170/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Wskazać należy, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego sądów powszechnych nie budzi najmniejszych wątpliwości, że wniesienie środka odwoławczego od orzeczenia sądu odwoławczego wydanego na skutek odwołania, kiedy to środek ów nie tyle jest niedopuszczalny, ile wyraźnie w ogóle nie służy (art. 426 § 1 k.p.k.). nie wywołuje w istocie żadnych (...)
Sygn. akt VII Kz 170/19 POSTANOWIENIE Dnia 8 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Jarosz Protokolant: Justyna Szczap po rozpoznaniu zażalenia D. R. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie sygn. akt XVI Kp 730/18 w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanawia zaskarżone zarządzenie uchylić UZASADNIENIE Zaskarżonym z
Czytaj więcej»

VII Kz 191/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Treść art. 68 § 2 k.k. wskazuje, że Sąd orzekając w przedmiocie postępowania powinien w pierwszej kolejności ocenić, czy zachowanie oskarżonego w okresie próby wyczerpywała znamiona rażącego naruszenia porządku prawnego. Stwierdzenie takiej sytuacji nie prowadzi jednak do automatycznego podjęcia podstępowania, gdyż użyte w art. 68 § 2 k.k. (...)
Sygn. akt VII Kz 191/17 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – SSO Jerzy Pukas Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Stefańczyk przy udziale Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Częstochowie C. G. po rozpoznaniu w sprawie B. S. s. W. i K. z d. G. , ur. (...) w S. oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 k.k. na skutek zażalenia wniesionego w dniu 3.04.2017 r. przez prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie z d
Czytaj więcej»