Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
629

I C 435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-03-11

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Czynniki decydujące o wysokości zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej.
Sygn. akt I C 435/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Sidyk Protokolant: Karolina Żerdzińska - Wydmuch po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa K. P. (1) , R. P. i M. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki K. P. (1) kwot
Czytaj więcej»

I C 85/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 85)14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd w Częstochowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Mieszkowska Protokolant: Ewa Lenartowicz po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę, rentę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki T. W. kwotę 60.000 zł (sześćdzie
Czytaj więcej»

VII Kz 583/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie niniejszej zastosowanie słusznie miało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U.2015.1801) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku albowiem adwokat działał w sprawie w charakterze (...)
Sygn. akt VII Kz 583/16 POSTANOWIENIE Dnia 8 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kozieł w sprawie przeciwko A. B. , s. S. i J. , ur. dnia (...) w B. oskarżonego o popełnienie przestępstw z art. 297 § 1 kk i in. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016r. zażalenia obrońcy oskarżonego na orzeczenie zawarte w pkt 5 wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13 paźd
Czytaj więcej»

VII Ka 895/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) różnica pomiędzy przestępstwami z art. 191 § 2 kk i z art. 280 § 1 kk sprowadza się do odmiennych motywów działania sprawcy stosującego przemoc lub groźbę wobec pokrzywdzonego. W tym pierwszym przypadku jego celem jest zmuszenie do zwrotu wierzytelności , o istnieniu której jest subiektywnie przekonany, a w (...)
Sygn. akt VII Ka 895/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski Sędziowie: SSO Aneta Łatanik SSO Beata Jarosz (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Stefańczyk Za Prokuraturę Regionalną w Katowicach stawił się Prokurator Rafał Buła z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie del. do Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017r. sprawy D. N. s. A. i B.
Czytaj więcej»

VII Ka 958/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Na podstawie zebranego przez Sąd Rejonowy i uzupełnionego w postępowaniu odwoławczym materiału dowodowego stwierdzić należy, że nie doszło do zarzucanego w apelacji naruszenia przepisów prawa procesowego mogącego mieć wpływ na treść orzeczenia.
Sygn. akt VII Ka 958/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Brzózka Protokolant: sekr. sądowy Renata Kozieł przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Stefana Rozmuszcza po rozpoznaniu w dniach 29 stycznia 2016r., 14 marca 2016 r. i 18 kwietnia 2016 r. sprawy J. Ż. c. J. i T. ur. (...) w Z. oskarżonej o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej
Czytaj więcej»

VII Ka 967/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Opinia prywatna nie ma statusu dowodu w konkretnej sprawie. Koniecznym warunkiem uznania ustnej lub pisemnej wypowiedzi określonej osoby za „opinię biegłego” jest poprzedzenie jej postanowieniem organu procesowego o zasięgnięciu opinii tej osoby jako biegłego (art. 193 i 194 kpk). Postanowienie to kreuje określoną osobę biegłym i z tą chwilą (...)
Sygn. akt VII Ka 967/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2016r. sprawy J. G. s. K. i E. , ur. (...) w M. obwinionego o czyn z art. 86§1 kw w zw. z art. 3 prd na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 14 września 2016 r.
Czytaj więcej»

VII Ka 1016/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: " Z brzmienia art. 233§6k.k. wynika bowiem, że warunkiem odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia jest między innymi to, aby przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich uprawień, uprzedził o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie i odebrał przyrzeczenie od osoby składającej oświadczenie. Natomiast (...)
Sygn. akt VII Ka 1016/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej C. Północ w C. D. G. po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017r. sprawy G. K. s. R. i H. , ur. (...) w C. oskarżonego o czyny z art. 233 § 1 i 6 kk , art. 180a kk na skutek apelacji wniesionej przez oskar
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar (...)
Sygn. akt VII Ka 1043/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku sprawy J. J. oskarżonego o czyny z art. 254a k.k. i inne na skutek apelacji wnies
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar (...)
Sygn. akt VII Ka 1043/14 UZASADNIENIE J. J. (1) został oskarżony o to, że: I) w nocy z 30 na 31 października 2012r na trasie W. W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. zabrał w celu przywłaszczenia 115 metrów przewodu telekomunikacyjnego (...) wartości 1532, 85zł na szkodę (...) SA Oddział w K. czym spowodował zakłócenie działania linii telekomunikacyjnej , przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za u
Czytaj więcej»

VII Ka 1056/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: to Sąd I instancji bezpośrednio styka się z dowodami,wyrabiając sobie w ten sposób swe przekonanie o ich wiarygodności bądź niewiarygodności.
Sygn. akt VII Ka 1056/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski Sędziowie: SSO Beata Jarosz SSO Aneta Łatanik (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu G. T. po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017r. sprawy M. Z. (1) c. J. i H. , ur. (...) w M. oskarżonej z art. 291 § 1 kk w zw. z art. 12 kk T. Z. (1) s
Czytaj więcej»