Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2025

VII Ka 79/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII Ka 79/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Brzózka Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ w Częstochowie Zbigniewa Jelonka po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 roku sprawy A. D. c. B. i S. , ur. (...) w B. oskarżonej z art. 178 a § 1 kk na skutek apelacji wniesionej
Czytaj więcej»

VII Ka 88/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-02-22

Data publikacji: 2019-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Wyrok uchylający może nie zawierać orzeczenia następczego wówczas, gdy konieczne jest jedynie wyeliminowanie zaskarżonego orzeczenia wydanego z rażącą obrazą przepisu prawa, zaś eliminacja ta nie wymaga ponownego rozpatrywania sprawy".
Sygn. akt VII Ka 88/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Agnieszka Gałkowska Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Beata Jarosz Protokolant st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie Iwony Małyski po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 roku sprawy P. S. urodz. (...) w C. syna T. i H. w przedmiocie stosowani
Czytaj więcej»

VII Ka 107/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-13

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII Ka 107/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2018roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łatanik Sędziowie: SO Sławomir Brzózka SO Agnieszka Radojewska (spr.) Protokolant: st. sekretarz sądowy Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zawierciu Iwony Wałek po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 roku sprawy A. P. s. A. i E. , ur. (...) w Z. skazanego wyrokiem łącznym
Czytaj więcej»

VII Ka 109/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt VII Ka 109/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska (spr.) Sędziowie: SSO Beata Jarosz SSO Aneta Łatanik Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu Jolanty Siwek - Kity po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018r. sprawy M. G. (1) s. T. i I. ur. (...) w K. oskarżonego o czyny z art. 207 § 1
Czytaj więcej»

VII Ka 113/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-20

Data publikacji: 2018-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: termin miesiąca na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia , o jakim mowa w art. 55 § 1 kpk , należy liczyć od daty doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o powtórnym postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania albo o umorzeniu postępowania karnego , a nie od daty zawiadomienia o takim postanowieniu pełnomocnika pokrzywdzonego oraz (...)
Sygn. akt VII Ka 113/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Gałkowska Sędziowie: SSO Jerzy Pukas (spr.) SSO Iwona Kowalczyk Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2018r. sprawy M. S. ( S. ) c. J. i D. z d. G. ur. (...) w Ż. oskarżonej o czyn z art. 288 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela su
Czytaj więcej»

VII Ka 110/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Trafnie wskazuje Trybunał Konstytucyjny, że na podstawie art. 56 § 1-3 k.k.s. podlega odpowiedzialności nie tyle sama nierzetelność deklaracji lub oświadczenia, co umyślne działanie lub zaniechanie podatnika w tym zakresie. Kryminalizacja obejmuje więc jedynie zachowania umyślne, których istotą jest to, że podatnik, podając nieprawdę lub (...)
Sygn. akt VII Ka 110/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Stefana Rozmuszcza po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 roku sprawy J. K. urodz. (...) w C. syna M. i B. oskarżonego o czyn z art. 56 § 2 k.k.s. i inne na skutek apelacji wniesionej przez obr
Czytaj więcej»

VII Ka 139/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-13

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Popełnienie przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość uderza w fundamentalne zasady ustroju demokratycznego i z pewnością przejawy tego typu zachowań muszą być szczególnie napiętnowane. Przestępstwo to jest o tyle poważniejsze, że jego dokonanie (...)
Sygn. akt VII Ka 139/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Musiał w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie M. K. po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 roku sprawy M. P. urodz. (...) w R. syna A. i W. oskarżonego o czyn z art. 256 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora oraz obrońcę oskarżoneg
Czytaj więcej»

VII Ka 152/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie nie ma znaczenia,czy oskarżony kierował pojazdem na ustawowo niezdefiniowanym "dukcie leśnym",czy też na drodze posiadającej inną normatywną nazwę.Istotne ,że odbywał się na niej ruch pojazdów ,czy też ewentualnie pieszych i zachowanie oskarżonego zagrażało bezpieczeństwu komunikacji ,która na tej drodze niewątpliwie odbywała się.
Sygn. akt VII Ka 152/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Olszewski (spr.) Sędziowie: SSO Agnieszka Gałkowska SSO Aneta Łatanik Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Zbigniewa Wytrycha po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016r. sprawy G. B. s. E. i B. , urodz. (...) w P. oskarżonego o przestępstwo z art. 178a
Czytaj więcej»

VII Ka 149/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W opozycji do tezy apelacji, że żaden z przepisów nie zobowiązuje kierowcy zamierzającego zmienić kierunek jazdy w lewo do upewnienia się, czy nie jest wyprzedzany, wskazać należy na tezy orzeczeń Sądu Najwyższego, których wymowę Sąd odwoławczy w pełni podziela. Jak wskazał SN w postanowieniu z dnia 12 sierpnia 2009 r., V KK 34/09, LEX nr (...)
Sygn. akt VII Ka 149/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Kozieł po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2017r. sprawy A. A. s. S. i M. ur. (...) w Z. obwinionego o czyn z art. 86 § 1 k.w. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 grudnia 2016 r. , sygn. akt III W 214/1
Czytaj więcej»

VII Ka 152/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sprawie nie ma znaczenia ,czy oskarżony kierował pojazdem na ustawowo niezdefiniowanym "dukcie leśnym" ,czy też na drodze posiadającej inną normatywną nazwę.Istotne ,że odbywał się na niej ruch pojazdów ,czy też ewentualnie pieszych i zachowanie oskarżonego zagrażało bezpieczeństwu komunikacji ,która na tej drodze niewątpliwie się odbywała.
Sygn. akt VII Ka 152/16 UZASADNIENIE G. B. został oskarżony o to, że w dniu 20 września 2014r. w O. znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,35 mg/dm 3 alkoholu w powietrzu wydychanym kierował samochodem osobowym marki F. (...) nr rej. (...) , to jest o czyn z art. 178a § 1 k.k. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2015r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 1445/14, Sąd Rejonowy w Zawierciu: 1 oskarżonego G. B. uznał za winnego tego, że w dniu 20.09.2014r. w ruchu lądowym w O. na drodze lokalnej dojazdowej d
Czytaj więcej»