Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1418

VII Ka 1103/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-01-28

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: art.7 kpk - "kpk nie zna pojecia niewiarygodności konkretnej osoby w kontekście jej postawy zyciowej,tylko wiarygodności jej procesowycvh twierdzeń ,dotyczących ścisle określonych kwestii faktycznych "
Sygn. akt VII Ka 1103/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Danuta Józefowska Sędziowie: SSO Adam Synakiewicz SSO Jerzy Pukas – spr. Protokolant: st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej /del./ A. G. po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 roku sprawy S. F. oskarżonego z art. 286§1kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskar
Czytaj więcej»

VII Ka 1106/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-03-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: jeśli orzeczenie zaskarżone było również i na niekorzyść oskarżonych , a tak właśnie w niniejszej sprawie jest ,to uchylenie tego orzeczenia - nawet wówczas ,gdy następuje ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów,również i na podstawie art. 440 kpk,albo - co ma miejsce w niniejszej sprawie głównie na tej podstawie - (...)
Sygn. akt VII Ka 1106/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas – spr. Sędziowie: SSO Danuta Józefowska SSO Beata Jarosz Protokolant: st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 roku sprawy P. C. , W. K. oskarżonych z art. 158§1kk , art. 13§1kk w zw. z art. 158§1kk na skutek
Czytaj więcej»

VII Ka 1110/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-01-28

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Zmiana trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny wymaga obecności oskarżonego na rozprawie, chyba że po złożeniu wyjaśnień już w trybie zwyczajnym oskarżony - zawiadomiony o nowym terminie rozprawy - nie stawił się na nią bez usprawiedliwienia (art. 376 § 2 k.p.k.). Stwierdzenie, że "oskarżony złożył już wyjaśnienia" w rozumieniu (...)
Sygn. akt VII Ka 1110/13 UZASADNIENIE S. G. został oskarżony o to, że w dniu 24 października 2012r w C. przy ul. (...) na zapleczu sklepu (...) działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą dokonał pobicia K. M. poprzez bicie pięściami po ciele, szarpanie za ubranie, powodując u pokrzywdzonego obrażenia w postaci stłuczenia głowy, złamania nosa bez przemieszczenia, czym naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub art. 1
Czytaj więcej»

VII Ka 1147/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Teza orzeczenia- brak głównej tezy ,natomiast omówiona została zasada swobodnej oceny dowodów,ze wskazaniem ,że ma ona miejsce wyłącznie wówczas,gdy dowody oceniane są łącznie ,we wzajemnnym ze sobą powiązaniu , a nie wówczas ,gdy dokonywana jest ocena każdego dowodu z osobna,w oderwaniu od pozostałych, co zawsze z reguły prowadzic będzie do (...)
Sygn. akt VII Ka 1147/13 UZASADNIENIE K. K. został oskarżony o to, że: I w okresie od 09.01.2008r. do 26.10.2008r. w miejscowości K. , woj. (...) , będąc zatrudnionym na stanowisku Inspektora w (...) , Budownictwa i (...) Urzędu Gminy w K. , a następnie na stanowisku Inspektora w (...) Urzędu Miejskiego w K. , nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że nie poinformował J. i M. K. będących stronami postępowania, o toczącym się postępowaniu administracyjnym o sygnaturze GPN 7331-2/2/08 w prze
Czytaj więcej»

VII Ka 1165/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VII Ka 1165/13 UZASADNIENIE P. R. został oskarżony o to że w dniu 9 czerwca 2013 roku około godziny 20.00 w C. w trakcie trwania masowej imprezy sportowej w postaci zawodów żużlowych rozgrywanych pomiędzy klubami (...) i S. F. Z. , prowokował kibiców (...) Dospel (...) i S. F. Z. do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy w ten sposób, że wykonywał w ich kierunku obraźliwe gesty oraz używał wobec nich słów powszechnie uznawanych za obelżywe, tj. o czyn z art. 61 Ustawy z dn. 2
Czytaj więcej»

VII Ka 1172/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, nie stanowi w swej istocie sprostowania oczywistwej omyłki pisarskiej ,ale niedopuszczalną modyfikację wskazanych w wyroku kwalifiakcji prawnych czynów oraz podstaw wymiaru kary i takie pozostaje procesowo bezskuteczne
Sygn. akt VII Ka 1172/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Romualda Jędrzejczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej /del./ A. G. po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku sprawy K. G. , M. M. , D. R. oskarżonych o czyny z art. 279 § 1 k.k. i inne na skutek apelacji wniesionej prokuratora od wyroku Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 30 lipca
Czytaj więcej»

VII Ka 1172/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, nie stanowi w swej istocie sprostowania oczywistwej omyłki pisarskiej ,ale niedopuszczalną modyfikację wskazanych w wyroku kwalifiakcji prawnych czynów oraz podstaw wymiaru kary i takie pozostaje procesowo bezskuteczne
Sygn. akt VII Ka 1172/13 UZASADNIENIE K. G. został oskarżony o to, że: 1 w nocy z 23/24 grudnia 2010 roku w miejscowości C. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1) , oraz D. R. po uprzednim wybiciu szyby w oknie dostał się do wnętrza magazynu ze złomem kolorowym, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia złom w postaci miedzi o wadze 306 kg, wartości 8.874,00 zł działając na szkodę (...) w P. , tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. 2 na początku grudnia 2010 roku w miejscowoś
Czytaj więcej»

VII Ko 27/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) Właściwość miejscowa sądu to nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek rozpoznania sprawy. Rozpoznanie sprawy przez sąd z góry przewidziany ustawą ma nie tyle cel porządkowy, co gwarancyjny. Nie chodzi jedynie o zapobieganie sporom kompetencyjnym, ale o to, by strony z góry wiedziały, który sąd będzie orzekał w ich sprawie. Zasadą winno (...)
Sygn. akt VII Ko 27/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy Przewodniczący SSO Beata Jarosz Protokolant st. sek. sąd. K. P. przy udziale Prokuratora. Prok. (...) . S. R. po rozpoznaniu w sprawie przeciwko K. D. oskarżonemu o przestępstwo z art. 65 par. 1 i 3 k.k. s i inne w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z wniosku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 13.03. 2017r. na podstawie art. 36 kpk p o s t
Czytaj więcej»

VII Ko 36/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić trzeba, że art.36 k.p.k. odwołuje się do dwóch kryteriów odległości, które muszą być spełnione łącznie. Ustalenie tej przesłanki wchodzi w grę wówczas, gdy zostanie najpierw stwierdzone, że większość osób podlegających wezwaniu na rozprawę nie zamieszkuje blisko sądu właściwego miejscowo. Wtedy dopiero zachodzi konieczność (...)
Sygn. akt VII Ko 36/16 POSTANOWIENIE Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant: st. sekr. R. J. po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. W. , s. J. i U. zd. S. urodz. (...) w P. obwinionemu o wykroczenie z art. 92a k.w. w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 36 k.p.k. a contrario zw. z art. 1 § postanawia: nie uwzględnić wniosku Sądu Rejonowego w M
Czytaj więcej»

VII Ko 89/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: złożone wnioski dowodowe obrońcy nie zmieniły sytuacji w sposób na tyle istotny ,aby uzasadniona była ze względów ekonomii procesowej kolejna zmiana sądu rozpoznającego sprawę.
Sygn. akt VII Ko 89/16 POSTANOWIENIE Dnia 10 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – SSO Sławomir Brzózka Protokolant st. sek. sąd. Kamila Pawłowska po rozpoznaniu w sprawie przeciwko S. S. (1) S. S. i S. , ur. (...) we W. obwinionemu o czyn z art. 283 § 1 kp w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. art. 36 k.p.k. a contrario. postanawia wniosku o przekazanie sprawy innemu sądowi r
Czytaj więcej»