Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2058

II K 199/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2020-11-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: II K 199/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2019 roku Sąd Okręgowy w C. Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący: sędzia Sądu Okręgowego Marcin Buzdygan Protokolant: Joanna Niedźwiedź w obecności oskarżyciela publicznego Prokuratora Anny Słama po rozpoznaniu w dniach 13 marca 2019 roku, 10 kwietnia 2019 roku, 05 czerwca 2019 roku, 03 lipca 2019 roku, 09 września 2019 roku sprawy 1 G. M. syna A. i H. z domu J. , urodz. (...) w L. oskarżonego o to że: I (z
Czytaj więcej»

II K 201/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 201/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Dominik Bogacz (ref.) Sędziowie: SSO Dorota Ociepa-Biel Ławnicy: Krystyna Świderska Paweł Cieślak Zbigniew Wypych Protokolant: Paulina Ochmańska w obecności oskarżyciela publicznego: prokuratora Stanisława Cybulskiego z Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe w Częstochowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 11.12.2017 r.,15.0
Czytaj więcej»

II K 205/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-07-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 205/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Marzanna Malinowska Protokolant: Magdalena Pilarz przy udziale prokuratora Jolanty Pury po rozpoznaniu w dniach: 16.04, 07.05, 06.06, 30.07, 10.09, 28.11.2013 r, 23.01, 20.03, 24.04, 08.07, 04.11, 02.12.2014 r, 13.01,10.02, 12.03, 16.04, 11.06, 28.07, 13.10.2015 r, 14.01,16.02, 10.05, 06.06, 12.07, 15.09.2016 r. sprawy: 1 A. K. (
Czytaj więcej»

II K 210/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-07-25

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 210/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSO Urszula Adamik Ławnicy Barbara Gonera Zenon Chrząstek Protokolant Agnieszka Świtała w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z. Zofii Zachariasz po rozpoznaniu w dniach 02.02., 09.03., 11.04., 23.05., 13.06., 11.07.2017r. sprawy M. S. (1) syna M. i W. zd. K. urodzonego w dniu (...) w B. oskarżonego o to że: W dniu 28.09.2013r. w
Czytaj więcej»

II K 217/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-03-17

Data publikacji: 2021-07-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 217/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Ociepa - Biel Protokolant st. sekretarz Ewa Nowak po rozpoznaniu w dniach 13.03., 17.04. 2018 r, 06.02., 27.02., 26.03., 27.03., 14.04., 05.06., 02.07., 01.10., 06.11., 11.12.2019 r., 21.01., 04.03. 2020 r sprawy Z. N. syna J. i M. z domu N. , urodzonego (...) w Z. oskarżonego o to , że: w okresie od lipca 201
Czytaj więcej»

II K 244/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 244/17 WYROK W BRZMIENIU PO SPROSTOWANIU WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 21 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Marcin Buzdygan Ławnicy: Zbigniew Wypych Dorota Pytlik Protokolant Kamila Łapeta w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Magdaleny Sawickiej po rozpoznaniu w dniu: 21 lutego 2018 roku, sprawy: M. G. syna P. i D. z domu K. , ur. (...) w L. oskarżonego o to, że: w dniu 23 września 2017 roku w
Czytaj więcej»

II Ko 54/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2020-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZASĄDZENIE ZADOŚĆUCZYNIENIA W KWOCIE 1 MLN ZŁ DLA WNIOSKODAWCY ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE I ODBYCIE KARY 1 ROKU POZBAWIENIA WOLNOŚCI. WNIOSKODAWCA MOMENCIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PEŁNIŁ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ W RANDZE MINISTRA .
Sygn. akt II Ko 54/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 marca 2015 roku pełnomocnik wnioskodawcy A. B. (1) wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz A. B. (1) kwoty 14.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz kwotę 100.000 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku, wynikłe z wykonania względem wnioskodawcy w całości kary, której nie powinien był po
Czytaj więcej»

IV U 958/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-06-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak tezy
Sygn. akt IV U 958/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 roku Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Robert Grygiel Protokolant Karina Zbroińska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy M. N. (1) przeciwko Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - likwidatorowi funduszu alimentacyjnego o umorzenie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego na skutek odwołania M
Czytaj więcej»

IV U 963/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-10-01

trafność 100%

Sygn. akt IV U 963/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Górczyńska-Bebłot Protokolant: starszy sekretarz sądowy Oliwia Rajewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2019 roku w Częstochowie sprawy J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o wysokość emerytury na skutek odwołania J. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddzia
Czytaj więcej»

IV U 976/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-05-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: A. Sądy mają obowiązek (wyrażony w art. 178 Konstytucji w związku z art. 8 Konstytucji) stosowania Konstytucji (obok ustaw regulujących bezpośrednio materię sporu). Tym samym w ramach rozstrzygnięcia każdej sprawy „liczy się” nie tylko „przepis” stanowiący bezpośrednią podstawę rozstrzygnięcia konkretnego sporu, ale i Konstytucja jako (...)
Sygn. akt IV U 976/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Przysucha Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Kłosowicz po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2020 roku w C. sprawy E. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o wysokość emerytury na skutek odwołania E. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 30 kwietni
Czytaj więcej»