Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
91

II K 11/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2011-01-28

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: działalność zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu oleju opałowego jako pełnowartościowego oleju napędowego, praniem brudnych pieniędzy , łapownictwo menadżerskie
Sygn. akt II K 11/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w trybie art. 335 kpk Dnia: 28 stycznia 2011r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSO Marek Tusiński Protokolant Aneta Krawczyk w obecności Prok. Prok. (...) M. C. po rozpoznaniu w dniu: 28 .01.2011r sprawy: 1. A. H. urodzonej (...) w B. córki J. i E. z domu K. oskarżonej o to, że: I w okresie od 29 czerwca 2005r do 2 stycznia 2006r w C. i innych miejscowościach kierowała związkiem osób , których
Czytaj więcej»

II Ko 54/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2015-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZASĄDZENIE ZADOŚĆUCZYNIENIA W KWOCIE 1 MLN ZŁ DLA WNIOSKODAWCY ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE I ODBYCIE KARY 1 ROKU POZBAWIENIA WOLNOŚCI. WNIOSKODAWCA MOMENCIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PEŁNIŁ FUNKCJĘ PUBLICZNĄ W RANDZE MINISTRA .
Sygn. akt II Ko 54/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 20 marca 2015 roku pełnomocnik wnioskodawcy A. B. (1) wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz A. B. (1) kwoty 14.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz kwotę 100.000 zł tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku, wynikłe z wykonania względem wnioskodawcy w całości kary, której nie powinien był po
Czytaj więcej»

II K 160/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2013-09-20

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie obywateli Bułgarii za przestępstwa czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji, obcowanie płciowe, handel ludźmi, popełnione na szkodę obywateli RP
Sygn. akt II K 160/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Włodarczyk Ławnicy: U. O. , Z. G. Protokolant: Anna Kocot w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Tomasza Szredzkiego po rozpoznaniu w dniach 18.01.2013r, 25.01.2013r, 27.02.2013r, 4.03.2013r, 8.04.2013r, 17.05.2013r, 24.05.2013r, 18.06.2013r, 26.07.2013r, 29.07.2013r, 30.08.2013r, 16.09.2013r w C. na rozpraw
Czytaj więcej»

II Ko 54/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 1 mln zł. dla wnioskodawcy za niesłuszne skazanie i odbycie kary 1 roku pozbawienia wolności. Wnioskodawca w momencie tymczasowego aresztowania pełnił funkcję publiczna w randze Ministra .
Sygn. akt II Ko 54/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSO Marzanna Malinowska Sędziowie SSO Piotr Sikora SSR del. Marcin Buzdygan – spr. Protokolant Urszula Bachniak w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Romualda Basińskiego po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 roku, 11 września 2015 roku, 09 października 2015 roku, 21 października 2015 roku sprawy A. B. , syna M. i S. z d.
Czytaj więcej»

VI Ca 42/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 42/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Morejska (spr.) Sędzia: SSO Karol Kołodziejczyk Sędzia: SSO Halina Garus Protokolant: Ilona Idzikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2014r. w C. sprawy z powództwa K. Ż. przeciwko (...) S.A. Oddziałowi w C. o zapłatę na skutek apelacji powoda K. Ż. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

VII Ka 890/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zobowiązany podatnik ma zostać zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego czy karnego skarbowego, którego przedmiot wiąże się z niewykonaniem konkretnego zobowiązania, by można było zasadnie przyjąć, że termin przedawnienia został zawieszony. Takie zawiadomienie by było prawnie skuteczne i powodowało zawieszenie biegu terminu przedawnienia musi być skierowane do właściwej osoby.
Sygn. akt VII Ka 890/14 UZASADNIENIE B. S. został oskarżony o to, że pełniąc funkcję Dyrektora Zarządu Spółki z o.o. (...) z siedzibą w C. , ul. (...) i będąc osobą odpowiedzialną za zobowiązania podatkowe: podał nieprawdę w złożonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w C. w ustawowych terminach do dnia 25-go następnego miesiąca w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...) -7 za miesiące: X, XI, XII 2012 r., I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 2003 r. poprzez błędne ustalenie momentu odliczenia
Czytaj więcej»

VII Kz 253/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sama przy tym okoliczność, iż świadkowie przedłużyli swój pobyt w Polsce, niejako przy okazji otrzymania wezwania do stawiennictwa na rozprawie zajmując się również swoimi prywatnymi sprawami, z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej nie uzasadnia odmowy przyznania im zwrotu poniesionych wydatków związanych z podróżą do siedziby Sądu.
Sygn. akt VII Kz 253/15 POSTANOWIENIE Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. Łukasza Bocianowskiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ł. C. synowi J. i B. urodzonemu (...) oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne zażalenia wniesionego dnia 26 maja 2015 roku przez świadków M. B. (1) i E. B. na postanowienie Sądu
Czytaj więcej»

VII Ka 418/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-14

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Jedynym organem uprawnionym, do przesłuchania określonego w art. 185 a kpk jest sąd ,zaś za wykonaniem owej czynności stoi sędzia ,faktycznie prowadzący przesłuchanie na posiedzeniu"
Sygn. akt VII Ka 418/15 UZASADNIENIE W. G. (1) został oskarżony o to, że w okresie od sierpnia 2010 roku do 12 października 2011 roku w S. działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wielokrotnie doprowadził małoletnią K. K. wykorzystując stosunek zależności do obcowania płciowego, poddania się innym czynnościom seksualnym poprzez dotykanie jej narządów ciała płciowych i wykonywania innych czynności seksualnych poprzez dotykanie jego narządów płciowych, tj. o czyn z art. 199 §
Czytaj więcej»

VII Kz 258/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zagrożenie surową karą nie stanowi samodzielnej przesłanki szczególnej stosowania środka zapobiegawczego.
Sygn. akt VII Kz 258/15 POSTANOWIENIE Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej del. Łukasza Bocianowskiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko T. K. synowi J. i M. urodzonemu (...) podejrzanemu o czyn z art. 263 § 2 k.k. i inne zażalenia wniesionego dnia 8 lipca 2015 roku przez obrońcę podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

VII Ka 418/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Jedynym organem uprawnionym do przesłuchania określonego w art. 185 a kpk jest sąd ,zaś za wykonaniem owej czynności stoi sędzia ,faktycznie prowadzący przesłuchanie na posiedzeniu".
Sygn. akt VII Ka 418/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz (spr.) Sędziowie SO Danuta Józefowska SR (del.) I. K. Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu dnia 7 lipca 2015 roku sprawy W. G. urodzonego (...) w P. , syna S. i I. oskarżonego o czyn z art. 199 § 2 k.k. i inne
Czytaj więcej»