Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
840

IV U 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nieprzedłużenie pracownikowi przez pracodawcę umowy terminowej z przyczyn braku zleceń i braku środków na utrzymanie stanowiska pracy, a w konsekwencji nie zatrudnienie nowego pracownika stanowi przyczynę likwidacyjną tego stanowiska pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013r. poz.170 ze zm.) w zw. z art.2 ust.1 pkt 29 lit b ustawy 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 ze zm.)
Sygn. akt IV U 129/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Anna Tomaś po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. w Częstochowie sprawy M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o świadczenie przedemerytalne na skutek odwołania M. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 18 grudnia 2015 r. Nr SP
Czytaj więcej»

VI Ca 321/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 321/17 POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Henryka Szwyngel Sędziowie SSO Karol Kołodziejczyk SSO Hanna Morejska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2017r. sprawy z wniosku M. G. z udziałem E. K. , J. K. (1) o rozgraniczenie na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 24 lut
Czytaj więcej»

IV U 1889/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Sygn. akt IV U 1889/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 roku Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Robert Grygiel Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Częstochowie na rozprawie sprawy R. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do emerytury na skutek odwołania R. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 5 l
Czytaj więcej»

VI Ca 260/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 260/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 maja 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący-Sędzia SSO Leszek Mazur (spr.) Sędziowie SSO Halina Garus SSO Jolanta Janas Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Cieślak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017r. sprawy z wniosku M. G. z udziałem: G. G. (1) s. J. , A. J. , A. G. , B. B. , B. D. , R. G. , E. O. , M. P. , R. P. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawcy M. G. od post
Czytaj więcej»

IV U 1123/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ubezpieczonemu uprawnionemu do renty rodzinnej i renty socjalnej przysługuje prawo do zbiegu świadczeń
Sygn. akt IV U 1123/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Katarzyna Kilan po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2016r. w Częstochowie sprawy A. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do renty rodzinnej, o rentę socjalną na skutek odwołania A. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dn
Czytaj więcej»

II K 172/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-06-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 172/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący SSO Dorota Ociepa – Biel Ławnicy Ewa Wyporska, Mieczysław Szewczyk Protokolant Edyta Wagner w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Cecylii Kłak po rozpoznaniu w dniach 04.02; 10.03; 28.04; 16.06; 04.08; 09.09; 20.10; 18.11; 18.12.2015r; 26.01; 23.02; 04.03; 30.03.2016r sprawy B. P. (1) , urodzonego (...) w Z. , syna J. i A. z domu
Czytaj więcej»

II K 184/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 184/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Marzanna Malinowska Protokolant: Justyna Huzar przy udziale prokuratora Roberta Wypycha po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 1.03. 30.03, 12.04, 9.05. 2017 r. sprawy: R. R. , syna A. i E. z domu B. , urodzonego (...) w C. oskarżonego o to, że: I. (LXXXIX ) w okresie od 29 maja 2012 roku do 12 października 2012 roku w C. , brał udział
Czytaj więcej»

VI Ca 884/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 884/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Polak (spr.) Sędzia: SSO Leszek Mazur Sędzia: SSO Janina Ignasiak Protokolant: Jadwiga Cichoń po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko T. U. o zapłatę na skutek apelacji powódki A. Z. od wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 8 l
Czytaj więcej»

II K 157/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 157/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Marzanna Malinowska Protokolant: Paulina Ochmańska w obecności prokuratora Izabeli Stolarczyk po rozpoznaniu w dniach: 26.I, 16.III, 13.IV, 16.V.2017 r. sprawy: 1 M. , syna W. i B. z domu P. , urodz. (...) w C. oskarżonego o to, że: I. (LIV) w okresie od 1 stycznia 2005r. do grudnia 2005r. w C. , działając w krótkich odstępach czasu, w
Czytaj więcej»

VII Ka 280/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Odwołując się do pojęcia „nieprzewidywalność” rozumieć należy pod tym pojęciem nieprzewidywalność w normalnych (typowych), nie zaś w szczególnych (wyjątkowych, ekstremalnych) warunkach. Zwrócono na tę kwestię uwagę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 1999 r sygn. akt II SA 453/99, LEX nr 46205, akcentując, że pojęcie „losowości”, rozumiane jako niemożność przewidzenia rezultatu, odnieść należy do normalnych, nie zaś ekstremalnych warunków.
Sygn. akt VII Ka 280/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Talar przy udziale ---- po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. sprawy F. N. s. R. i M. z domu C. , ur. (...) w C. oskarżonego o czyn z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego – Urząd Celny w C. od wyroku Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»