Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
446

VII Kzw 195/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sądem właściwym do uchylenia lub zmiany postanowienia w trybie art. 24 k.k.w. jest zawsze sąd, który wydał uchylone lub zmienione postanowienie w pierwszej instancji.
Sygn. akt VII Kzw 195/16 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopad 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie - VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Jerzy Pukas Protokolant : st. sekr. Kamila Pawłowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej: - - - po rozpoznaniu w sprawie przeciwko S. U. s. J. i E. zd. M. , urodz. (...) w C. skazanemu z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. wniosku obrońcy skazanego z dnia 24 października 2016r. w przedmiocie uchylenia w trybie art. 24 § 1 k.k.
Czytaj więcej»

VI Cz 1477/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 1477/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Morejska Sędziowie: SSO Agnieszka Polak (spr) SSO Jolanta Janas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2016r. spraw egzekucyjnych wierzycieli: Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Z. oraz Banku (...) S.A. we W. Zespołu (...) w P. z udziałem dłużników: M. F. i S. F. skarga dłużników na czynność Komornika Sądow
Czytaj więcej»

VII Ka 826/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: „Obowiązkiem oskarżonego, jako kierującemu pojazdem poruszającym się drogą podporządkowaną i zamierzającym włączyć się do ruchu na drogę z pierwszeństwem przejazdu, było ustąpienie tego pierwszeństwa bezwzględnie wszystkim uczestnikom poruszającym się drogą główną i powstrzymywanie się od podejmowania działań, które mogłyby doprowadzić do konieczności podjęcia jakiegokolwiek manewru obronnego, chociażby poprzez zmniejszenie prędkości. Stanowczo też należy zaakcentować, iż oskarżonego od obowiązku powstrzymania się od wykonania zamierzonego manewru nie zwalniał w żadnej mierze fakt, iż poruszający się drogą główną przekroczył dozwoloną prędkość. Wręcz przeciwnie, obowiązkiem oskarżonego - jako zobowiązanego do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu - była również ocena prędkości z jaką porusza się pojazd pokrzywdzonego, celem rozważenia, czy może swój manewr wykonać bezpiecznie.”
Sygn. akt VII Ka 826/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aneta Łatanik Sędziowie: SSO Danuta Józefowska SSO Agnieszka Gałkowska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Częstochowa Południe w Częstochowie Joanny Michalak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016r. sprawy H. D. s. H. i M. ur. (...) w C. oskarż
Czytaj więcej»

IV U 1908/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych a nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
Sygn. akt IV U 1908/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Łataś Protokolant Małgorzata Kłosowicz po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Częstochowie sprawy A. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o świadczenie przedemerytalne na skutek odwołania A. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 29 wrześn
Czytaj więcej»

IV U 452/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: praca w warunkach szczególnych
Sygn. akt IV U 452/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Rafał Łatanik Protokolant Anna Tomaś po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. w Częstochowie sprawy S. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do emerytury na skutek odwołania S. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 4 stycznia 2016 r. Nr (...)
Czytaj więcej»

IV Ua 51/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV Ua 51/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Łatanik Sędziowie: SSO Marzena Górczyńska-Bebłot (sprawozdawca) SSR del. Barbara Sobocińska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Jastrzębska-Ciura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2016 roku w C. sprawy z odwołania J. Z. przeciwko (...) Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnospr
Czytaj więcej»

IV U 687/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: praca w gospodarstwie rolnym
Sygn. akt IV U 687/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Rafał Łatanik Protokolant Anna Tomaś po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. w Częstochowie sprawy H. A. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o świadczenie przedemerytalne na skutek odwołania H. A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 20 kwietnia
Czytaj więcej»

VII Kz 541/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Udział obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na stosowanie tymczasowego aresztowania jest czynnością objętą wynagrodzeniem zasądzonym za postępowanie pierwszoinstancyjne.
Sygn. akt VII Kz 541/16 POSTANOWIENIE Dnia 24 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – SSO Aneta Łatanik Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Cezarego Gorgonia po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2016r. w sprawie przeciwko K. R. oskarżonemu o czyn 13 § 1 kk w zw z art. 280 § 1 kk w przedmiocie rozpoznania wniosku obrońcy oskarżonego o przyznanie wynagrodze
Czytaj więcej»

VI Ca 756/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Ca 756/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Henryka Szwyngel Sędzia: SSO Halina Garus (spr.) Sędzia: SSO Hanna Morejska Protokolant: Jadwiga Cichoń po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016r. w Częstochowie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko B. M. o zapłatę na skutek apelacji powoda A. S. od wyroku Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 27 cze
Czytaj więcej»

VII Kz 528/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 107§1 k.k.s. ma charakter blankietowy. Zatem w opisie znamion czynu zabronionego oskarżyciel winien odwołać się do norm innej ustawy, a mianowicie do ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
Sygn. akt VII Kz 528/16 POSTANOWIENIE Dnia 24 listopada 2016r. Sąd Okręgowy w Częstochowie w VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Aneta Łatanik Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Cezarego Gorgonia po rozpoznaniu w sprawie przeciwko P. S. oskarżonemu o przestępstwo z art. 107§ 1 k.k.s. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego Urząd Celny w C. na postanowienie Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia
Czytaj więcej»