Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
79

II K 23/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-07-18

Data publikacji: 2015-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II K 23/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ C. , dnia 18 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jarosław Poch Protokolant: Aneta Wręczycka w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 roku, 28 maja 2013 roku, 25 czerwca 2013 roku, 24 września 2013 roku, 12 listopada 2013 roku, 14 stycznia 2014 roku i 26 marca 2014 roku, 22 kwietnia 2014roku, 2 lipca 2014 roku , 16 lipc
Czytaj więcej»

IV U 170/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZUS nie ma kompetencji do zmiany kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenia na potrzeby ubezpieczeń społecznych w optyce art. 2, art. 7, art. 10 art. 87 w zw. z art. 8 Konstytucji RP
Sygn. akt IV U 170/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 26 listopada 2014 roku, nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 38 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. A i c oraz art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 , la, 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 1, 2, 4 i 11, art. 41 ust. 1 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz
Czytaj więcej»

IV U 170/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2015-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ZUS nie ma kompetencji do zmiany kwalifikacji umowy o dzieło na umowę zlecenia na potrzeby ubezpieczeń społecznych w optyce art. art.2,art.7,art.10.art87 w zw. z art.8 Konstytucji RP
Sygn. akt IV U 170/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Ewelina Trojanowska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015r. w Częstochowie sprawy Centrum (...) z siedzibą w Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. przy udziale zainteresowanych: Ł. D. ; J. K. ; J. B. ; M. A. o podleganiu ubezpieczeniom społecznym na sk
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobnie tegoż elementu.odpowiada również za kradzież.
Sygn. akt VII Ka 1043/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Danuta Józefowska Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz - Dróżdż w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Dariusza Berezy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 roku sprawy J. J. oskarżonego o czyny z art. 254a k.k. i inne na skutek apelacji wnies
Czytaj więcej»

VII Ka 1043/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-02

Data publikacji: 2015-02-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sprawca zabierający element linii telekomunikacyjnej,gdy czyni to w celu innym niż przywłaszczenie (przykładowo tylko po to ,by zakłócić działanie linii i zabrany element pozostawić na miejscu swojego działania, w stanie nienaruszonym), odpowiada tylko za realizacje znamion czynu z art. 254 a kk,zaś w sytuacji gdy kieruje nim zamiar bezpośredni przywłaszczenia sobie tegoż elementu.odpowiada również za kradzież.
Sygn. akt VII Ka 1043/14 UZASADNIENIE J. J. (1) został oskarżony o to, że: I) w nocy z 30 na 31 października 2012r na trasie W. W. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. J. zabrał w celu przywłaszczenia 115 metrów przewodu telekomunikacyjnego (...) wartości 1532, 85zł na szkodę (...) SA Oddział w K. czym spowodował zakłócenie działania linii telekomunikacyjnej , przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za u
Czytaj więcej»

VII Ka 53/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-03-17

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietrafione jest przyjęte przez Sąd Rejonowy , w ramach ustalonego stanu faktycznego,założenie ,że pokrzywdzonemu nie przysługiwało prawo do wynagrodzenia od oskarżonego.(...) Powyższa uwaga dotyczy bowiem tzw. wynagrodzenia sensu stricto,czyli należności twórcy w relacjach z pracodawcą,zleceniodawcą lub przedsiębiorcą,który korzysta z wzoru użytkowego lub nabywa do niego prawo.W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z prawem do wynagrodzenia w rozumieniu sensu largo ,czyli prawem do uzyskania przez twórcę opłat licencyjnych od podmiotu,który korzysta z tego wzoru użytkowego.
Sygn. akt VII Ka 53/15 UZASADNIENIE J. R. został oskarżony o to, że w okresie od września 2010 roku do grudnia 2010 roku, jako pełnomocnik Wytwórni (...) z/s Z. , woj. (...) , przy ulicy (...) , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej naruszył prawo twórcy projektu wynalazczego „palnika Wielopaliwowego typu 20-40 KW”, poprzez wprowadzenie w błąd właściciela odlewni (...) z/s L. odnośnie autorstwa zleconych do odlewu przedmiotowych palników, jak i również poprzez korzystanie z projektu wynalazczeg
Czytaj więcej»

VII Ka 53/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nietrafione jest przyjęte przez Sąd Rejonowy , w ramach ustalonego stanu faktycznego,założenie ,że pokrzywdzonemu nie przysługiwało prawo do wynagrodzenia od oskarżonego.(...) Powyższa uwaga dotyczy bowiem tzw. wynagrodzenia sensu stricto,czyli należności twórcy w relacjach z pracodawcą,zleceniodawcą lub przedsiębiorcą,który korzysta z wzoru użytkowego lub nabywa do niego prawo.W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z prawem do wynagrodzenia w rozumieniu sensu largo ,czyli prawem do uzyskania przez twórcę opłat licencyjnych od podmiotu,który korzysta z tego wzoru użytkowego.
Sygn. akt VII Ka 53/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Bogusław Zając Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Sławomir Brzózka Protokolant st. sekr. sądowy Romualda Jędrzejczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Elżbiety Funiok po rozpoznaniu dnia 13 marca 2015 roku sprawy J. R. oskarżonego o czyn z art. 303 ust 2 ustawy Prawo własności przemysłowej na skutek apela
Czytaj więcej»

VII Kz 21/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-03-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zażalenie podejrzanego na postanowienie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania, w przypadku, gdy na jego podstawie podejrzany /oskarżony/ nigdy nie był i w przyszłości nie będzie mógł zostać pozbawiony wolności, z uwagi na brak gravamen jest środkiem odwoławczym niedopuszczalnym z mocy ustawy w rozumieniu art. 425§3 k.p.k. Zażalenie na takie postanowienie należy pozostawić bez rozpoznania stosownie do art. 429§1 k.p.k. w zw. z art. 430§1 k.p.k.
Sygn. akt VII Kz 21/15 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Adam Synakiewicz Sędziowie: SSO Rafał Olszewski SSO Bogusław Zając (spr.) Protokolant: Joanna Stefańczyk przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Beaty Siudzińskiej- Dawid po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie W. L. podejrzanego o czyn z art. 280 §1 k.k. i inn. na skutek zażalenia podejrzanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

VII Ka 976/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-16

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy podkreśla, że przewaga zachowań rodzących po stronie pokrzywdzonej cierpienia psychiczne nie stoi na przeszkodzie włączeniu w ciąg czynności sprawczych przestępstwa znęcania się nawet pojedynczego zachowania, polegającego na zadawaniu cierpienia fizycznego. Zakwalifikowanie takiego działania jako odrębny czyn zabroniony uprawnione byłoby bowiem jedynie w przypadku uznania, że czynu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej, czy też naruszeniu czynności narządów ciała, oskarżony dopuścił się z motywacji nie mającej związku z zamiarem znęcania się nad pokrzywdzoną, co w realiach sprawy nie ma przecież miejsca.
Sygn. akt VII Ka 976/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pukas Sędziowie SO Adam Synakiewicz (spr.) SO Bogusław Zając Protokolant Kamil Serwa w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 roku sprawy W. S. oskarżonego o czyn z art. 207 § 1 k.k. i inne na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od w
Czytaj więcej»

VII Ka 976/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy podkreśla, że przewaga zachowań rodzących po stronie pokrzywdzonej cierpienia psychiczne nie stoi na przeszkodzie włączeniu w ciąg czynności sprawczych przestępstwa znęcania się nawet pojedynczego zachowania, polegającego na zadawaniu cierpienia fizycznego. Zakwalifikowanie takiego działania jako odrębny czyn zabroniony uprawnione byłoby bowiem jedynie w przypadku uznania, że czynu polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej, czy też naruszeniu czynności narządów ciała, oskarżony dopuścił się z motywacji nie mającej związku z zamiarem znęcania się nad pokrzywdzoną, co w realiach sprawy nie ma przecież miejsca.
Sygn. akt VII Ka 976/14 UZASADNIENIE W. S. został oskarżony o to, że w okresie od lipca 2008 r. do 24 września 2013 r. w M. woj. (...) , poprzez wszczynanie awantur, ubliżanie słowami wulgarnymi, popychanie, szarpanie, uderzanie rękami i kopanie nogami po różnych częściach ciała, znęcał się w sposób psychiczny i fizyczny nad swoją żoną J. S. , przy czym w dniu 23 września 2013 r. w ich wspólnym mieszkaniu, w następstwie użytej przemocy fizycznej spowodował u swojej żony J. S. obrażenia ciała w p
Czytaj więcej»