Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyczyść formularz
Znaleziona liczba wyników
57

VII Kz 124/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Czy straż gminna (miejska) jest uprawniona do złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 96 §3 k.w. w sytuacji, gdy w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniła popełnienie tegoż wykroczenia przez właściciela lub posiadacz pojazdu."
Sygn. akt VII Kz 124/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Adam Synakiewicz Protokolant Kamila Pawłowska w obecności oskarżyciela - - - po rozpoznaniu w sprawie A. M. ( M. ) obwinionego o czyn z art. 96 § 3 k.w. zażalenia wniesionego przez Straż Miejską w P. na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 3 lutego 2014 roku wydane w sprawie II W 1414/13 w przedmiocie umorzenia postępowania na podstaw
Czytaj więcej»

II K 98/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2014-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 98/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: SSO Anna Chyrek Protokolant: Edyta Wagner w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie B. D. po rozpoznaniu dnia 20.09.2012 r., 15.10.2012 r., 29.10.2012 r., 26.11.2012 r. sprawy J. K. , córki A. i U. z d. R. , ur. (...) w C. oskarżonej o to, że: w dniu 19 listopada 2011r. w K. , gm. Poczesna, woj. (...) , będąc w okr
Czytaj więcej»

IV U 2471/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-07-09

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Do okresu pracy w warunkach szczególnych wykazanych przez 1 stycznia 1999r. uwzględnia się okresy zasiłków chorobowych w ramach ustalenia prawa do emerytury.
Sygn. akt IV U 2471/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy/Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie Wydział IV w składzie: Przewodniczący SSO Marek Przysucha Protokolant Ewelina Trojanowska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2014 r. w Częstochowie sprawy R. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o prawo do emerytury na skutek odwołania R. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 20 listopada 2013 r. Nr
Czytaj więcej»

VII Kz 583/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dziennikarzami są osoby pracujące intelektualnie nad tworzeniem materiałów prasowych a nie osoby zajmujące się technicznymi kwestiami związanymi z przygotowaniem materiałów prasowych do publikacji.
Sygn. akt VII Kz 583/14 POSTANOWIENIE Dnia 25 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Kamil Serwa w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Bożeny Odulińskiej po rozpoznaniu w sprawie K. K. oskarżonego o czyny z art. 49 ustawy Prawo prasowe zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 1
Czytaj więcej»

VII Kz 560/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obowiązek doręczenia obrońcy, pełnomocnikowi i przedstawicielowi ustawowemu postanowienia lub zarządzenia wydanego poza rozprawą uzależniony jest od obecności strony przy jego ogłoszeniu oraz jego zaskarżalności. W sytuacji zatem, gdy strona była obecna na posiedzeniu sądu, postanowienia nie doręcza się odrębnie nieobecnemu obrońcy lub pełnomocnikowi
Sygn. akt VII Ka 560/14 POSTANOWIENIE Dnia 2 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Agnieszka Gałkowska Sędziowie SO Beata Jarosz SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Konrada Rogowskiego po rozpoznaniu w sprawie T. J. oskarżonego o czyn z art. 284 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego na postanowienie Sądu Rejonowego w Cz
Czytaj więcej»

VII Kz 589/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pokrzywdzeni winni korzystać z opieki kuratora już w postępowaniu przygotowawczym, a nie tylko w postępowaniu sądowym. Na tym właśnie polega rzetelne i zgodne z rygorami procesowymi rozpoznawanie każdej sprawy karnej, także na etapie postępowania przygotowawczego.
Sygn. akt VII Kz 589/14 POSTANOWIENIE Dnia 2 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Agnieszka Gałkowska Sędziowie SO Beata Jarosz SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Błachowicz w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Konrada Rogowskiego po rozpoznaniu w sprawie A. L. oskarżonej o czyn z art. 160 § 1 i 2 k.k. zażalenia wniesionego przez prokuratora na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstoc
Czytaj więcej»

VII Kz 536/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-11

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Za ów okres pozbawienia wolności należy więc uznać okres zatrzymania przez stosowne organy władzy publicznej, jak również okres aresztowania osoby podlegającej wydaniu za granicą, czyli stosowanie środków, których charakter wiązał się z faktycznym uwięzieniem, trzymaniem w zamknięciu, rzeczywistym izolowaniem od świata zewnętrznego w stosownym do tego miejscu.
Sygn. akt VII Kz 536/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie – VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jerzy Pukas Sędziowie SO Agnieszka Gałkowska SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Kamil Serwa w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Cezarego Flisa po rozpoznaniu w sprawie J. D. skazanego za czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne zażalenia obrońcy skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Zawierciu z dnia 16 maja 2014 roku wydane w spraw
Czytaj więcej»

VII Ka 556/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wszak w sytuacji, gdy płatnikiem jest osoba prawna, to źródeł odpowiedzialności z tytułu niewpłacania pobranego podatku poszukiwać należy w czynności prawnej związanej z wyznaczeniem, w trybie art. 31 ordynacji podatkowej, osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków płatniczych, zaś w przypadku braku wyznaczenia takowej osoby, ewentualnie sytuacji, gdy owa osoba nie posiada dostępu do środków pieniężnych płatnika, źródeł takowej odpowiedzialności poszukiwać należy w ramach procesu identyfikowania osoby lub osób kierujących płatnikiem, w tym kierujących działaniami gospodarczymi osoby prawnej. Uregulowania kodeksu spółek handlowych nakazują w tym aspekcie zwrócić uwagę na osobę prezesa zarządu spółki (por. wyrok SN z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 106), jak również ewentualnie innych członków zarządu spółki, którzy na gruncie przepisów prawa handlowego (art. 201 k.s.h. i następne) także obowiązani są do prowadzenia spraw spółki.
Sygn. akt VII Ka 556/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie VII Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Beata Jarosz Sędziowie SO Sławomir Brzózka SO Adam Synakiewicz (spr.) Protokolant Małgorzata Idzikowska-Oleszczyk po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 roku sprawy M. H. ( H. ) oskarżonej o czyn z art. 77 § 3 k.k.s. i inne na skutek apelacji wniesionej przez oskarżoną od zaocznego wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie
Czytaj więcej»

VII Ka 556/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wszak w sytuacji, gdy płatnikiem jest osoba prawna, to źródeł odpowiedzialności z tytułu niewpłacania pobranego podatku poszukiwać należy w czynności prawnej związanej z wyznaczeniem, w trybie art. 31 ordynacji podatkowej, osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków płatniczych, zaś w przypadku braku wyznaczenia takowej osoby, ewentualnie sytuacji, gdy owa osoba nie posiada dostępu do środków pieniężnych płatnika, źródeł takowej odpowiedzialności poszukiwać należy w ramach procesu identyfikowania osoby lub osób kierujących płatnikiem, w tym kierujących działaniami gospodarczymi osoby prawnej. Uregulowania kodeksu spółek handlowych nakazują w tym aspekcie zwrócić uwagę na osobę prezesa zarządu spółki (por. wyrok SN z dnia 2 lipca 2002 r., IV KK 164/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 106), jak również ewentualnie innych członków zarządu spółki, którzy na gruncie przepisów prawa handlowego (art. 201 k.s.h. i następne) także obowiązani są do prowadzenia spraw spółki.
Sygn. akt VII Ka 556/14 UZASADNIENIE M. H. została oskarżona o to, że będąc osobą odpowiedzialną za terminowe wpłacanie podatków w Centrum (...) Spółka z o.o. z/s w C. , działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności nie wpłacała w ustawowym terminie tj. do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na konto Drugiego Urzędu Skarbowego w C. pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych
Czytaj więcej»

VII Ka 690/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2014-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro nie istnieje możliwość pojednania się z wymiarem sprawiedliwości, nawet pojednanie się z osobą fizyczną, której wolność faktycznie zachowaniem spenalizowanym w art. 245 k.k. naruszono, nie prowadzi do możliwości zastosowania instytucji z art. 66 § 3 k.k. i warunkowego umorzenia postępowania o czyn z art. 245 k.k.
Sygn. akt VII Ka 690/14 UZASADNIENIE S. S. został oskarżony o to, że: I. w okresie od stycznia 2001 r. do 24 czerwca 2013 r. w miejscowości W. , ul. (...) , woj. (...) , w miejscowości zamieszkania, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną R. S. w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, w czasie których używał wobec niej słów wulgarnych i obelżywych, wyganiał z domu, zakłócał spoczynek nocny, groził pobiciem, pozbawieniem życia oraz zniszczeniem mienia, szarpał za
Czytaj więcej»