Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1910

VI Cz 319/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2018-03-22

Data publikacji: 2018-04-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 319/18 POSTANOWIENIE Dnia 22.03.2018r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Kołodziejczyk (spr.) Sędziowie: SSO Henryka Szwyngel SSO Halina Garus po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22.03.2018r. sprawy z powództwa (...) Spółki z o. o. w C. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w W. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. od postanowienia Sądu Rejonowego w Częst
Czytaj więcej»

VI Cz 338/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2019-05-09

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 338/19 POSTANOWIENIE Dnia 09.05.2019r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janina Ignasiak ( spr) Sędziowie: SSO Jolanta Janas SSO Karol Kołodziejczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 09.05.2019r. sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko R. F. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanej R. F. od postanowienia Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

VI Cz 339/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: właściwość określona w art. 185 § 1 kpcma charakter właściwości wyłącznej
Sygn. akt VI Cz 339/16 POSTANOWIENIE Dnia 28.04.2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Halina Garus Sędziowie: SSO Agnieszka Polak SSO Leszek Mazur (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28.04.2016 r. sprawy z wniosku Drukarnia (...) Sp. z o. o. w C. z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego w W. o zawezwanie do próby ugodowej na skutek zażalenia wnioskodawcy Drukarnia (...) Sp. z o. o. w C. od postanowienia Sądu
Czytaj więcej»

VI Cz 347/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 347/17 POSTANOWIENIE Dnia 06.04.2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Janina Ignasiak Sędziowie: SSO Hanna Morejska SSO Karol Kołodziejczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 06.04.2017r. sprawy z powództwa R. M. przeciwko P. R. o zapłatę na skutek zażalenia powoda R. M. od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2016r. sygn. akt XII C 1428/16 postanawia : oddalić zażalenie.
Czytaj więcej»

VI Cz 372/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 372/17 POSTANOWIENIE Dnia 13.04.2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Kołodziejczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.04.2017r. sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko P. K. o zapłatę na skutek zażalenia powoda (...) S.A. z siedzibą w W. od postanowienia zawartego w wyroku zaocznym Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 19 maja 2016r., sygn. akt I C 373/16 postanawia : odd
Czytaj więcej»

VI Cz 389/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 389/17 POSTANOWIENIE Dnia 13 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Hanna Morejska spr. Sędziowie: SSO Halina Garus SSO Janina Ignasiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu13 kwietnia 2017 r.. sprawy egzekucyjnej wierzycieli: D. D. i K. D. z udziałem dłużnika M. D. skarga dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w C. (...) w sprawie o sygn. akt Kmp (...) na skutek zażal
Czytaj więcej»

VI Cz 449/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-05-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do obciążania stron postępowania egzekucyjnego doliczanym do opłat egzekucyjnych podatkiem VAT.
Sygn. akt VI Cz 449/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 kwietnia 2017r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Leszek Mazur Sędziowie: SSO Karol Kołodziejczyk SSO Hanna Morejska – spr. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2017r. sprawy egzekucyjnej wierzyciela (...) Spółki z o.o. w G. z udziałem dłużnika Wojewódzkiego Szpitala (...) im. (...) w C. skarga dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żywc
Czytaj więcej»

VI Cz 515/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI Cz 515/16 POSTANOWIENIE Dnia 05 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Henryka Szwyngel Sędziowie: SSO Hanna Morejska – spr. SSO Jolanta Janas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 05 maja 2016 r. przy udziale Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta s. W. M. R. sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w W. z udziałem dłużnika Wojewódzkiego Szpitala (...) im. (...) w C. skarga dłużnika na czynn
Czytaj więcej»

VI Cz 522/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

VICz 522/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Polak Sędziowie: SSO Henryka Szwyngel SSO Hanna Morejska spr. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2017 r. sprawy z wniosku J. P. z udziałem B. I. , C. K. , I. N. , M. P. , S. (...) , M. Ś. , B. T. o zasiedzenie na skutek zażalenia wnioskodawczyni J. P. od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 marca 2017
Czytaj więcej»

VI Cz 535/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: .W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do obciążania stron postępowania egzekucyjnego doliczanym do opłat egzekucyjnych podatkiem VAT.
Sygn. akt VI Cz 535/17 POSTANOWIENIE Dnia. 18 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Polak Sędziowie: SSO Henryka Szwyngel SSO Hanna Morejska spr. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 maja 2017 r. sprawy egzekucyjnej wierzyciela Przedsiębiorstwa (...) S.A. w C. z udziałem dłużnika Wojewódzkiego Szpitala (...) im. (...) w C. skarga dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Czę
Czytaj więcej»