Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 50/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2018-08-28

Sygn. akt II K 50/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Częstochowa 28 sierpnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Piotr Sikora

Ławnicy: Andrzej Markowski

Ewa Kubiczek

Protokolant: Edyta Wagner

przy udziale Magdaleny Sawickiej Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 26 kwietnia, 5 i 26 czerwca,10 lipca oraz 28 sierpnia 2018 roku sprawy:

M. P. syna R. i G. z domu K.; urodzonego dnia
(...) roku w W. oraz

M. K. (1) syna K. i L. z domu P., urodzonego (...) w T.

oskarżonych o to, że:

w okresie od lutego 2016 roku do 21 lutego 2017r. w S. na ul. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami prowadzili uprawę konopi innych niż włókniste mogącą dostarczyć ich znaczną ilość, z których wytworzono wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środków odurzających w postaci suszu konopi innych niż włókniste i pozyskano z uprawianych roślin susz o łącznej masie co najmniej 348,381 gram,

tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 53 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 par. 2 kk.


T. G. syna D. i Z. z domu W., ur. (...) w T. oskarżonego o to, że:

2) w okresie od lutego 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 r.
w S. na ul. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami prowadził uprawę konopi innych niż włókniste mogącą dostarczyć ich znaczną ilość, z których wytworzono wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość środków odurzających w postaci suszu konopi innych niż włókniste i pozyskano z uprawianych roślin susz o łącznej masie co najmniej 348,381 gram

tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 53 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 par. 2 kk.

orzeka

1.  oskarżonego M. P. i M. K. (1) uznaje winnych tego, że w okresie od lutego 2016 roku do listopada 2016 roku w S. na ul. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi osobami oraz z T. G. (w okresie od lutego 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku) prowadzili uprawę konopi innych niż włókniste mogącą dostarczyć ich znaczną ilość, z których wytworzyli wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczną ilość środków odurzających w postaci suszu konopi innych niż włókniste i pozyskali z uprawianych roślin susz o łącznej masie co najmniej 4400 gram, który to czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie 53 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 kk przy zastosowaniu art. 60 § 3 kk w zw. z art. 60 § 6 pkt. 2 kk wymierza oskarżonemu M. P. karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych a oskarżonemu M. K. (1) na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przyjmując, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 100 (sto) złotych;

2.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec M. P. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres lat 3 (trzech) tytułem próby;

3.  na podstawie art. 73 § 1 kk w okresie próby oddaje oskarżonego M. P. pod dozór kuratora sądowego;

4.  oskarżonego T. G. uznaje winnym tego, że w okresie od lutego 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016r. w S. na ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z oskarżonymi M. K. (1), M. P. i dwoma innymi osobami prowadził uprawę konopi innych niż włókniste mogącą dostarczyć ich znaczną ilość, który to czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 63 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet wymierzonej kary:

⚫.

grzywny zalicza M. P. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w niniejszej sprawie od (...) roku do (...) roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny 2 (dwóm) stawkom dziennym grzywny a zarazem uznając orzeczoną karę grzywny za wykonaną w całości;

pozbawienia wolności zalicza M. K. (1) okres rzeczywistego pozbawienia wolności w okresie od (...) roku do (...) roku, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

2.  na mocy art. 70 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów wymienionych w pozycjach 2-29 z wykazu dowodów rzeczowych nr 20/18 przekazanych do Magazynu Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz pozycji nr 1 z wykazu dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr 307/17 znajdujących się w Magazynie Komendy Powiatowej Policji w L.;

3.  na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 633 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy o opłatach w sprawach karnych w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza na rzecz Skarbu Państwa od:

- M. K. (1) kwotę 4.400 (cztery tysiące czterysta) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 4 046,40 (cztery tysiące czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) tytułem zwrotu poniesionych wydatków związanych z rozpoznaniem jego sprawy;

- T. G. opłaty sądowe w wysokości 400 (czterystu) zł oraz zwrot poniesionych wydatków w wysokości 3 724,40 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) tytułem zwrotu poniesionych wydatków związanych z rozpoznaniem jego sprawy;

4.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego M. P. od kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa;

5.  na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 5 w zw. z § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 3 X 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów T. W. i A. L. kwoty po 1 328,40 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy), które to kwoty zawierają należny podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę świadczoną z urzędu odpowiednio oskarżonym M. P. i T. G..


Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Ilcewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Sikora,  Andrzej Markowski ,  Ewa Kubiczek
Data wytworzenia informacji: